Porkuni – zamek biskupi Borckholm

Historia

Zamek Borckholm zbudowany został dość późno, gdyż w 1479 roku, przez biskupa rewelskiego Szymona von der Borch, od którego imienia pochodzi niemiecka nazwa zamku. Budowlę wzniesiono za zgodą, a prawdopodobnie także i z pomocą zakonu krzyżackiego, który był zwierzchnikiem terenów północnej Estonii. Wpływ na to miał zapewne fakt, iż mistrzem krajowym Inflant był wówczas krewny Szymona, Bernd von der Borch. Również ważną przyczyną była chęć umocnienia północno – wschodniej granicy Inflant, zagrożonej przez rosnącą siłę księstwa moskiewskiego. Obwarowania okazały się jednak niewystarczające, by powstrzymać atak wojsk moskiewskich w 1558 roku, które zdobyły i zniszczyły zamek. Po wycofaniu wroga Borckholm nie powrócił już pod władzę biskupów. Za czasów szwedzkich warownia utraciła resztki militarnego znaczenia i przeszła w prywatne ręce.

Architektura

Zamek wzniesiono na krańcu podłużnej wyspy, na którą prowadził pojedynczy, drewniany most. Centralnym punktem warowni był otoczony kamiennym murem dziedziniec o zbliżonym do regularnego kształcie, na którym znajdowała się kaplica oraz studnia. Większość zabudowań zamkowych przylegała do wewnętrznej strony muru obronnego, wyposażonego w osiem baszt. Cztery z nich były narożne, a cztery znajdowały się w długości murów. Południowa pełniła rolę bramy zamkowej.

Stan obecny

Do czasów współczesnych z zamku przetrwały jedynie nieliczne relikty murów i pojedyncza wieża bramna, która po odrestaurowaniu mieści dziś niewielkie muzeum.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.