Pöide – kościół św Marii

Historia

   Kościół w Pöide powstał na początku XIV wieku w wyniku przebudowania wcześniejszej kaplicy zamkowej, do której dodano jedno przęsło z zachodu i jedno od wschodu. Podwyższono także ściany i dobudowano masywną wieżę. Świątynia została splądrowana w czasie drugiej wojny światowej, kiedy to służyła również jako magazyn. W 1940 uległa także spaleniu w wyniku uderzenia pioruna. Śladem po tym wydarzeniu jest długa szczelina przebiegająca przez zachodnią ścianę wieży. Kościół zaczął być stopniowo naprawiany od 1989 roku.

Architektura

   Kościół jest budowlą salową na planie wydłużonego prostokąta, dwuprzęsłową z masywną czworoboczną wieżą od strony zachodniej. Nie posiada prezbiterium wyodrębnionego zewnętrznie z bryły, lecz oddzielone zostało ono wewnątrz ostrołuczną arkadą. Pozostałością wcześniejszej kaplicy są wczesnogotyckie portale po stronie północnej i południowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego