Pöide – kościół św Marii

Historia

Kościół w Pöide powstał na początku XIV wieku w wyniku przebudowania wcześniejszej kaplicy zamkowej, do której dodano jedno przęsło z zachodu i jedno ze wschodu. Podwyższono także ściany i dobudowano potężną wieżę. Świątynia została splądrowana w czasie drugiej wojny światowej, kiedy to służyła również jako magazyn. W 1940 uległa także spaleniu w wyniku uderzenia pioruna. Śladem po tym wydarzeniu jest długa szczelina przebiegająca przez zachodnią ścianę wieży. Kościół zaczął być stopniowo naprawiany od 1989 roku.

Architektura

Kościół jest budowlą salową, dwuprzęsłową z masywną wieżą od strony zachodniej. Nie posiada prezbiterium wyodrębnionego z bryły zewnętrznej. Pozostałością wcześniejszej kaplicy są romańskie portale po stronie północnej i południowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego