Palamuse – kościół św Bartłomieja

Historia

Kościół św Bartłomieja w Palamuse jest jedną z najstarszych świątyń w południowej Estonii, gdyż został ukończony prawdopodobnie około 1234 roku. W drugiej połowie XVI stulecia został dotkliwie uszkodzony w czasie wojen inflanckich, a następnie odbudowany, niestety już w stylu barokowym. W 1929 roku zrekonstruowano sklepienia wewnątrz budowli.

Architektura

Kościół jest trójnawową, orientowaną budowlą, składającą się z prostokątnej nawy i węższego oraz krótszego prezbiterium, zakończonego prosta ścianą. Ściany boczne nawy oraz naroża prezbiterium wzmocnione są przyporami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego