Palamuse – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół św Bartłomieja w Palamuse jest jedną z najstarszych świątyń w południowej Estonii, gdyż został ukończony prawdopodobnie około 1234 roku. W drugiej połowie XVI stulecia został dotkliwie uszkodzony w czasie wojen inflanckich, a następnie odbudowany, niestety już w stylu barokowym. W 1929 roku zrekonstruowano sklepienia wewnątrz budowli.

Architektura

   Kościół otrzymał formę budowli trójnawowej, orientowanej względem stron świata, składającej się z prostokątnej, trójprzęsłowej nawy i starszego, szerszego od nawy głównej prezbiterium, zakończonego prostą ścianą. Ściany boczne naw oraz naroża prezbiterium wzmocnione zostały przyporami, ale w okresie późniejszym. Pierwotnie sklepienie w dwóch przęsłach prezbiterium swój ciężar musiało rozprowadzać jedynie na dość masywnych murach obwodowych. Otrzymało ono formę krzyżowo – żebrową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego