Märjamaa – kościół św Marii

Historia

   Kościół parafialny w Märjamaa wzniesiony został w XIV wieku. Był wówczas wykorzystywany także do celów obronnych. W 1686 roku został odnowiony, a w 1871  podwyższono wieżę kościelną do obecnej wysokości. W 1941 roku podczas bitwy pod Märjamaa został zniszczony. Do 1959 dokonano napraw i przywrócono jego funkcje sakralne.

Architektura

   Kościół powstał jako orientowana, prosta, salowa budowla bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium. Od strony zachodniej dobudowana została czworoboczna wieża. Wewnątrz wschodnią część kapłańską oddzielono od zachodniej części przeznaczonej dla wiernych wysoką, ostrołuczną arkadą. Obe część kościoła zwieńczone zostały sklepieniami z żebrami opadającymi na przyścienne służki, zakończone nieco poniżej okiennych parapetów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego