Laiuse – kościół św Jerzego

Historia

   Gotycki kościół kościół św Jerzego w Laiuse zbudowany został w pierwszej połowie XIV wieku. W XVI wieku został poważnie zniszczony w trakcie wojny inflanckiej, stracił dach i większość stropu. W okresie tym zarządzany był przez polskiego katolickiego księdza Marcina Mierzejowskiego. W pierwszej połowie XVII wieku budowla wciąż znajdowała się w ruinie, jedynie wieżę nadbudowano drewnianą konstrukcją. Kolejne zniszczenia przyniosła wojna północna na początku XVII stulecia, lecz od 1734 roku rozpoczęto stopniowe naprawy, kontynuowane także w XIX wieku.

Architektura

   Kościół powstał jako typowa, orientowana według stron świata, średniowieczna świątynia tego regionu, składająca się z prostokątnej w planie nawy, krótszego i węższego prezbiterium zakończonego prostą ścianą i czworobocznej wieży po stronie zachodniej. Ściany nawy i prezbiterium przepruto wąskimi i długimi, ostrołukowymi oknami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego