Kuusalu – kościół św Wawrzyńca

Historia

Kościół św Wawrzyńca w Kuusalu jest jedną z najstarszych świątyń w północnej Estonii. Wznieść go mięli cysterscy mnisi z Gotlandii pod koniec XIII wieku. Wskazuje na to jego położenie na uboczu, z dala od uczęszczanych szlaków. Według tradycji budowniczym był brat Wawrzyniec, spalony później żywcem przez pogan. Kościół ucierpiał podczas wojny inflanckiej w drugiej połowie XVI wieku oraz w trakcie wojny północnej na początku XVIII stulecia. Barokowa iglica, podobnie jak i górna część wieży, powstała w czasie renowacji budowli w 1760 roku. W 1889 roku przeprowadzono zasadniczą, neogotycką przebudowę w trakcie której dodano wschodnią apsydę, a kościół uzyskał plan krzyża greckiego.

Architektura

Pierwotny średniowieczny kościół składał się z prostokątnej nawy, krótszego i węższego prezbiterium zakończonego ścianą prostą oraz wieży po stronie zachodniej. W XV wieku założono sklepienia, a mury budowli podwyższono.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego