Kuusalu – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św Wawrzyńca w Kuusalu prawdopodobnie zbudowany został pod koniec XIII wieku, być może z inicjatywy cysterskich mnichów z Gotlandii. Wskazywałoby na to jego położenie na uboczu, z dala od uczęszczanych szlaków. Według tradycji budowniczym był brat Wawrzyniec, spalony później żywcem przez pogan. Kościół ucierpiał podczas wojny inflanckiej w drugiej połowie XVI wieku oraz w trakcie wojny północnej na początku XVIII stulecia. Barokowa iglica, podobnie jak i górna część wieży, powstała w czasie renowacji budowli w 1760 roku. W 1889 roku przeprowadzono gruntowną, neogotycką przebudowę kościoła, w trakcie której dodano wschodnią apsydę, a bryła uzyskała plan krzyża.

Architektura

   Pierwotny średniowieczny kościół składał się z prostokątnej w planie nawy, krótszego i węższego prezbiterium zakończonego na wschodzie ścianą prostą oraz czworobocznej wieży po stronie zachodniej. W XV wieku we wnętrzu założono sklepienia, a mury budowli podwyższono.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego