Koluvere – zamek Lohde

Historia

   Pierwotnie posiadłość Lohde należała do rycerskiego rodu de Lode, który popadł w spór z biskupem ozylskim, na skutek czego kościelny hierarcha z pomocą zakonu krzyżackiego wygnał swoich opornych wasali i przejął bezpośrednią kontrolę nad posiadłością. Choć niewykluczone, że istniała już wtedy jakaś budowla obronna, to jednak główne zachowane fragmenty zamku pochodzą z okresu rządów biskupa Winrycha von Kniprode z końca XIV lub początku XV wieku. Przypuszcza się, iż jedynie czworoboczna wieża może mieć swój początek w XIII wieku.
   Podczas wojny inflanckiej w 1573 roku, w pobliżu zamku stoczona została bitwa między liczniejszą armią szwedzką, a armią rosyjską, w wyniku której Szwedzi odnieśli zwycięstwo. W 1560 roku buntownicy podczas powstania chłopskiego podobno również próbowali szturmować zamek. W latach 1646-1771 należał on do rodziny von Löwen. Do tego czasu stracił znaczenie militarne i był używany jako rezydencja mieszkalna. W 1771 roku przeszedł w ręce Grigorija Orłowa, po czym stał się własnością cesarzowej Katarzyny Wielkiej. W 1786 cesarzowa wykorzystała zamek jako miejsce wygnania dla księżnej Augusty z Brunswick-Wolfenbüttel, która poprosiła carycę o ochronę przed brutalnym mężem, księciem Fryderykiem z Wirtembergii. W 1797 roku car Paweł I przekazał posiadłość jako prezent dla generała Friedricha Wilhelma von Buxhoeveden, u którego spadkobierców pozostał w posiadaniu do 1919 roku.

Architektura

   Zamek usytuowano na sztucznej wyspie do której prowadził pojedynczy most. Najważniejszą rolę w zamku odgrywała czworoboczna wieża główna, do której od północnego wschodu dobudowano regularne założenie obronne o trzech skrzydłach. Boczne odcinki budynków posiadały wymiary 42 x 45 metrów. Dziedziniec zamku otoczony był krużgankami, w części północno – wschodniej mieściła się kaplica i refektarz. W pobliżu warowni funkcjonował młyn wodny. Na początku XVI wieku do zamku dobudowano potężną, cylindryczną wieżę, przystosowaną do użycia broni palnej.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych zachowała się podstawowa bryła zamku z dwoma potężnymi wieżami narożnymi, położona pośrodku niewielkiej wyspy. Niestety średniowieczny układ pomieszczeń został zatarty w trakcie wielokrotnych przebudów. W 2015 roku zakończono renowację zabytku, obecnie jest on w rękach prywatnych, funkcjonuje w nim hotel i restauracja.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.