Karja (Linnaka) – kościół św Katarzyny i św Mikołaja

Historia

Dokładna data powstania kościoła św Katarzyny w Karja nie jest znana, lecz przypuszcza się, iż został wzniesiony pod koniec XIII lub na początku XIV wieku.  Prawdopodobnie już od początku istnienia przeznaczony był nie tylko jako miejsce kultu religijnego, ale także jako schronienie w czasach zagrożenia lub wojny. Świadczą o tym niełatwo dostępne pokoje nad zakrystią wyposażone w kominki, które mogły być zaprojektowane tak, aby bezpiecznie pomieścić wiernych lub szukać schronienia. W późniejszych czasach kościoły takie jak ten w Karja, były prawdopodobnie używane przez pielgrzymów ze Skandynawii podróżujących do Inflant. Fakt, że kościół służył jako przystanek dla pielgrzymów, może również służyć wyjaśnieniu, w jaki sposób uzyskał bogatą dekorację.

Architektura

Kościół jest budowlą raczej niewielką i o prostej formie. Ma pojedynczą, bezwieżową nawę, w której znajdują się wysokie sklepienia tworzące dwa przęsła, prosty chór i zakrystię. Tym, co wyróżnia kościół, jest jego bogata dekoracja wnętrz w postaci rzeźbionych zworników sklepień, portali i głowic służek. Kamienne rzeźby zostały prawdopodobnie wykonane przez kolejne pokolenia mistrzów, prawdopodobnie rzemieślników z Niemiec, Szwecji i Francji w stylu od romańskiego do późnogotyckiego. We wnętrzu znajdują się także stosunkowo dobrze zachowane średniowieczne malowidła ścienne. Namalowane symbole mają prawdopodobnie pochodzenie pogańskie, jest wśród nich triskelion, pentagram, groteskowe diabły i inne symbole o niejasnym znaczeniu. Ponadto istnieją również bardziej dekoracyjne malowidła. Ze średniowiecznego wyposażenia na szczególną uwagę zasługuje chrzcielnica z XIV wieku i krucyfiks z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego