Karja (Linnaka) – kościół św Katarzyny i św Mikołaja

Historia

   Dokładna data powstania kościoła św Katarzyny w Karja nie jest znana, lecz przypuszcza się, iż został wzniesiony pod koniec XIII lub na początku XIV wieku.  Prawdopodobnie już od początku istnienia przeznaczony był nie tylko jako miejsce kultu religijnego, ale także jako schronienie w czasach zagrożenia lub wojny. Świadczą o tym niełatwo dostępne pomieszczenia nad zakrystią wyposażone w kominki, które mogły być zaprojektowane tak, aby bezpiecznie pomieścić wiernych lub szukać schronienia. W późniejszych czasach kościoły takie jak ten w Karja, były prawdopodobnie używane przez pielgrzymów ze Skandynawii podróżujących do Inflant. Fakt, że kościół służył jako przystanek dla pielgrzymów, może również służyć wyjaśnieniu, w jaki sposób uzyskał bogatą dekorację.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla raczej niewielka i o prostym układzie. Otrzymał pojedynczą, bezwieżową nawę, w której umieszczono wysokie sklepienie tworzące dwa przęsła, nieco węższe, czworoboczne prezbiterium po stronie wschodniej i zakrystię dostawioną od północy. Tym, co wyróżniało budowlę, była jego bogata dekoracja wnętrz w postaci rzeźbionych zworników sklepień, portali i głowic służek. Kamienne rzeźby zostały prawdopodobnie wykonane przez kolejne pokolenia mistrzów, prawdopodobnie rzemieślników z Niemiec, Szwecji i Francji w stylu od romańskiego do późnogotyckiego. Wewnętrzne elewacje pokryte także zostały średniowiecznymi malowidłami ściennymi. Namalowane symbole miały prawdopodobnie pochodzenie jeszcze pogańskie. Znalazł się wśród nich triskelion, pentagram, groteskowe diabły i inne przedstawienia o niejasnym znaczeniu. Ponadto na murach umieszczono również bardziej dekoracyjne malowidła. Ze średniowiecznego wyposażenia na szczególną uwagę zasługuje chrzcielnica z XIV wieku i krucyfiks z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego