Järva Madise – kościół św Mateusza

Historia

   Pierwotny kościół św Mateusza w Järva Madise został wzniesiony na początku XIV wieku. Krzyżackim wójtem osady był wówczas Hoyer von Goldenberg, przez co może on być uznawany za fundatora świątyni i parafii. Jeden z kolejnych krzyżackich wójtów Järva Madise był także nadzorcą budowy kamiennego kościoła na początku XV wieku. Świadczy o tym herb z krzyżem, otoczony liliami w prezbiterium.  Przebudowy, dotyczące głównie wyposażenia wnętrza kościoła przeprowadzono w XVII stuleciu. W XIX wieku dobudowano wąską, wysoką wieżę po stronie zachodniej.

Architektura

   Kościół jest niewielką budowlą o pojedynczej nawie, z krótkim prezbiterium po stronie wschodniej zakończonym prostą ścianą i zakrystią od północy. Zarówno  ścianę północną jak i południową nawy rozdzielają dwa, wąskie, ostrołukowe okna. Pojedyncze okna znajdują się w ścianie północnej, południowej i wschodniej prezbiterium. Wieża zachodnia i kruchta południowa jest dodatkiem późniejszym. Na ścianach kościoła zobaczyć można kilka średniowiecznych gmerków.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego