Hosby – kościół św Katarzyny

Historia

   Kościół św. Katarzyny w Hosby (Noarootsi) prawdopodobnie został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku, choć pierwsze pisemne wzmianki o nim pochodzą dopiero z 1500 roku. Należał on wówczas do biskupstwa Ozylii, prawdopodobnie pełnił także funkcje obronne. W czasie wojen inflanckich w drugiej połowie XVI stulecia został zniszczony; według miejscowej legendy oddziały polskie trzymały w nim konie. Został odbudowany w XVII wieku, a w połowie XIX przebudowany. W latach 2003-2004 dokonano remontu dachu, który został ponownie pokryty poszyciem drewnianym.

Architektura

   Kościół z XIII/XIV wieku był budowlą jednonawową, orientowaną, nieco niższą niż obecnie i pozbawioną jeszcze wówczas wieży. Od strony wschodniej posiadał węższe i krótsze prezbiterium zakończone prostą ścianą. Elewacje były gładkie, pozbawione od zewnątrz przypór, przeprute niedużymi, ostrołucznymi oknami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego