Hosby – kościół Noarootsi

Historia

Kościół św. Katarzyny w Hosby (Noarootsi) prawdopodobnie został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku, choć pierwsze pisemne wzmianki o nim pochodzą dopiero z 1500 roku. Należał on wówczas do biskupstwa Ozylii, prawdopodobnie pełnił także funkcje obronne. W czasie wojen inflanckich w drugiej połowie XVI stulecia został zniszczony, według miejscowej legendy oddziały polskie trzymały w nim konie. Został odbudowany w XVII wieku, a w połowie XIX przebudowany. W latach 2003-2004 dokonano remontu dachu, który został ponownie pokryty poszyciem drewnianym.

Architektura

Kościół z XIII/XIV wieku był budowlą jednonawową, orientowaną, nieco niższą niż obecnie i pozbawioną jeszcze wówczas wieży. Od strony wschodniej posiadał węższe i krótsze prezbiterium zakończone prostą ściną.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego