Harju Madise – kościół św Macieja

Historia

   Kościół został zbudowany w XV wieku na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni. Ze względu na swoją pozycję na przybrzeżnym wzgórzu służył on także jako latarnia morska. W XVI i XVII wieku został przebudowany, kolejne zmiany wprowadzono także w latach 1760-1780, między innymi podwyższona została wówczas wieża. W połowie XIX stulecia by uczcić koronację cara, podwyższono ją i wzmocniono przyporami.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata, jednonawową o szerokim korpusie, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu, zakrystią po stronie północnej i czworoboczną wieżą od strony zachodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego