Zrůbek – zamek

Historia

   W 1352 roku w osadzie Zrůbek źródła historyczne po raz pierwszy poświadczyły funkcjonowanie przeprawy na rzece Wełtawie. Niedługo później ród Rožmberków postanowił umocnić to ważne strategicznie miejsce, budując w pobliżu niewielki zamek. Najstarsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1400 roku, kiedy to zarządzał nim rožmberski burgrabia Přibík z Mitrovic. Cztery lata później zamek został oddany na krótki czas w zastaw Hrochovi z Beztahova, który najpewniej miał odzyskać udzielone Rožmberkom pożyczki na cłach przy przeprawie. Już jednak w 1412 roku na zamku znów przebywał burgrabia, Heřman z Kuří. Przekaz ten jest ostatnią informacją pisaną o zamku, który najprawdopodobniej został zniszczony w trakcie jednej z kampanii wojsk husyckich. Przekazy z 1541 roku wspominają już tylko o rzecznej przeprawie i o wsi z “pustymi murami”.

Architektura

   Zamek usytuowano na rzecznym przylądku przy ujściu rzeki Brziny do Wełtawy. Miał on w planie czworoboczną formę zbliżoną do kwadratu o wymiarach 16,5 x 15,25 metry. Wjazd usytuowano od północnego – wschodu przez most ponad otaczającym prawie całe założenie przekopem o szerokości 9 metrów i głębokości 5 metrów. Jedynie od strony północnej przekop był niepotrzebny, tam bowiem obronę zapewniały skaliste skarpy opadające ku Wełtawie. Wewnętrzny dziedziniec wyznaczony został przez mur obwodowy, w którego południowo – wschodnim narożniku usytuowano czworoboczną wieżę flankującą położoną zaraz obok bramę. Skrzydła mieszkalne zostały przystawione do kurtyny północnej i zachodniej. Badania archeologiczne wykazały, iż w ich konstrukcji duże znaczenie odgrywało drewno, a podłogi wyłożone były płytkami z wypalanej gliny. Na południowy – zachód od zamku znajdował się nieduży prostokątny w planie budynek, być może o charakterze gospodarczym.

Stan obecny

   Z zamku Zrůbek do dnia dzisiejszego zachowały się tylko relikty murów fundamentów. Zmianie uległo również otoczenie zamku, jako iż z powodu budowy tamy poziom wody podniósł się i obecnie podchodzi do samych pozostałości zamku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.

Strona internetowa castles.cz, tvrz Zrůbek.
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Zrůbek.