Znojmo – kaplica św Wacława

Historia

   Kaplica św. Wacława zbudowana została z fundacji pobożnej mieszczanki Kateřiny z Bučic przed 1521 rokiem, a w zasadzie przebudowana z wcześniej stojącej tu budowli. Jej obecna nazwa pochodzi od gotyckiej rzeźby św. Wacława znajdującej się na elewacji wejściowej, jednak pierwotnie górna kaplica poświęcona była św. Annie i Katarzynie, natomiast starsza kaplica na dolnej kondygnacji św. Marcinowi. W XIX wieku z górnej kaplicy korzystał Kościół ewangelicki, a w drugiej połowie XX wieku kościół prawosławny. Dziś kaplica jest miejscem wystaw artystycznych i koncertów.

Architektura

   Kaplicę usytuowano przy miejskim murze obronnym w rogu cmentarza przy kościele św. Mikołaja i  w pobliżu późnoromańskiego karneru. Jest to ciekawy przykład nieorientowanego względem stron świata budynku o dwóch kondygnacjach i wielobocznym zamknięciu po stronie prezbiterialnej (południowej). Prezbiterium nie zostało wyodrębnione z zewnętrznej bryły ani na dolnej, ani w górnej kondygnacji. Pomiędzy oboma piętrami umieszczono przechodni ganek, a fasadę północną zwieńczono nadwieszaną wieloboczną wieżyczką z ostrołukowymi oknami i maswerkiem o formie trójliścia. Maswerki zastosowano również w większych ostrołukowych oknach nawy i prezbiterium, które w górnej kaplicy umieszczono pomiędzy smukłymi przyporami, a w dolnej na gładkiej elewacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, kaple sv. Anny a sv. Martina (sv. Václava).
Strona internetowa znojmocity.cz, Svatováclavská dvojkaple.