Zlín – zamek

Historia

   Wzniesiony w pobliżu Zlína zamek (dziś nazywany Hradisko) prawdopodobnie założony został w połowie XIII wieku przez Viléma z Hustopečí, który w południowej i wschodniej części Moraw uzyskał od króla rozległe dobra. Być może już na początku XIV wieku zamek zaniknął, gdyż nie został wymieniony w umowie kupna z 1322 roku, kiedy to Zlín od wnuków Viléma kupiła królowa Ryksa Elżbieta. Wkrótce sprzedała ona osadę, a w 1349 lub 1350 dzierżył ją Herbort ze Zlína, który być może odbudował stary zamek. Jeśli nie on, to uczynili to Šternberkowie, którzy zyskali Zlín w 1358 roku. Dwa lata później zamek został wspomniany w źródłach pisanych. Podczas wojen husyckich Zlín przeszedł na najemnika Petra Romana z Vítovic, jednak zmarł on bezpotomnie i jego majątek przeszedł w ręce króla. Maciej Korwin podarował go hejtmanowi Václavovi Tetourovi z Tetova. On lub jego syn Petr Roman zbudowali w pobliżu miasta nowy zamek, lecz starszą siedzibę jeszcze w XVI wieku przebudowywali i przez jakiś czas utrzymywali. W 1571 roku sprzedali swe dobra w okolicach Zlínu, a stary zamek prawdopodobnie został pod koniec XVI stulecia opuszczony i popadł w ruinę.

Architektura

   Zamek zbudowano na planie zbliżonym do trapezu o wymiarach 47 x 42 metry z zaokrąglonymi narożnikami. Oprócz głównego obwodu murów jego obronę zapewniał obwodowy przekop o szerokości od 10 do 15 metrów oraz ziemny wał. Po stronie południowo – zachodniej na dalszym przedpolu zamku (w odległości około 65 metrów od rdzenia) znajdowały się owalne w planie obwarowania o średnicy 27 metrów, prawdopodobnie stanowiące zabezpieczenie drogi dojazdowej.
   Zabudowa właściwej części zamku składała się z podpiwniczonego budynku po wschodniej stronie dziedzińca o grubości murów w przyziemiu wynoszącej 0,6 metra. Jego górne partie prawdopodobnie były drewniane, dolne wzniesiono z kamienia łączonego gliną. Kolejny budynek znajdował się po stronie zachodniej i być może miał formę obszernego pałacu o charakterze wieży. Jego wymiary wynosiły 20-15 x 8,5 metra. Badania archeologiczne wykazały, iż najpewniej należał do starszej fazy funkcjonowania zamku.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. O jego istnieniu świadczą nierówności terenu oraz pozostałości obwarowań ziemnych. Wstęp na jego zalesiony teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.