Žďárec – zamek

Historia

   Jedyna wzmianka źródłowa o zamku Žďárec pochodzi z 1365 roku. Nie została tam podana jego nazwa, a jedynie informacja w której zamek służył jako punkt topograficzny w ewidencji gruntów w celu określenia granic posiadłości. Być może zamek był już wówczas opuszczony, ponieważ znaleziska archeologiczne wskazały na funkcjonowanie Žďárca od drugiej połowy XIII wieku do połowy XIV stulecia. Wiadomo, iż w 1358 roku wieś Žďárec została przyłączona do dóbr zamku Víckov.

Architektura

   Nieduży zamek usytuowano na cyplu nad prawym brzegiem rzeki Libochovka, w miejscu gdzie od północy otaczała ona zakolem wzniesienie. Od północy i zachodu zamek zabezpieczały skaliste, opadające do doliny zbocza. Na wschodzie, gdzie stoki były bardziej przystępne, zabezpieczono się podwójnym ziemnym wałem i przekopem. Droga do zamku prowadziła od południa, przekraczając szeroką na 15 metrów oraz głęboką na 2,5 metra suchą fosę. Rdzeń zamku miał formę zbliżoną do trapezu o wymiarach 35 x 24-32 metry. Jego wewnętrzny dziedziniec wyznaczały obwarowania, po stronie wschodniej utworzone z kamiennego muru, a z pozostałych stron najpewniej drewniane. Zabudowa mieszkalna mogła się znajdować w zachodniej części dziedzińca, gdzie widoczne jest w terenie wgłębienie o szerokości 6,5 metra. Mogą to być pozostałości dawnej sutereny lub piwnicy lub przedłużenie południowego przekopu, który nie został ukończony.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie niewielkie kamienne relikty wschodniego muru oraz pozostałości dawnych obwarowań ziemnych. Wstęp na zalesiony teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.