Zbynice – kościół Zwiastowania Panny Marii

Historia

   Kościół Zwiastowania Panny Marii w Zbynicach zbudowany został w drugiej ćwierci XIII wieku. W 1314 roku wzmiankowany był jako świątynia parafialna, a w drugiej połowie XIV wieku został przebudowany oraz powiększony o nowe gotyckie prezbiterium i zakrystię. Mniejsze późnogotyckie modyfikacje (dach prezbiterium, portal wieży) przeprowadzono w pierwszej połowie XV wieku. W drugiej połowie XVIII wiek średniowieczną budowlę częściowo przekształcono w stylistyce barokowej między innymi zmieniając wystrój wnętrza, wymieniając więźbę dachową i modyfikując wygląd okien. W 1922 roku naprawiono dach wieży, natomiast gdzieś pomiędzy 1963 a 1976 rokiem gont dachowy wymieniono na dachówki.

Architektura

   W swej najstarszej formie kościół składał się z romańsko – gotyckiej prostokątnej w planie nawy (8,7 x 8,4 metra) oraz krótkiego prezbiterium po stronie wschodniej (sięgającego mniej więcej do wysokości północnej przypory). Prawdopodobnie zakończony był on prostą ścianą a nie apsydą. Od strony zachodniej kościoła usytuowano czworoboczną wieżę, przystawioną jednak nieco później do nawy, gdyż ich mury nie są związane ze sobą. Górną kondygnację wieży przepruto z każdej strony dwudzielnymi oknami ze środkowymi kolumienkami, które zostały ozdobione romańskimi maskami. Podobne maski ozdobiły także fragmenty szczytu nawy.
   Około połowy XIV wieku prezbiterium przebudowano, wydłużono w kierunku wschodnim i zamknięto trójbocznie. Jego wnętrze zwieńczono sklepieniem żebrowym, a dopływ światła zapewniono wstawiając duże ostrołukowe, dwudzielne okna z maswerkami (takie jak zachowane, lecz zamurowane okno po stronie wschodniej). Wraz z prezbiterium po jego południowej stronie zbudowano zakrystię ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym. W okresie tym mogło także dojść do podwyższenia murów nawy.
   Kościół otoczony był kamiennym murem, pierwotnie pełniącym funkcje obronne, oraz poprzedzającym go przekopem i ziemnym wałem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Zbynice, kostel Zvěstování Panny Marie.