Zavlekov – zamek

Historia

   Wieś Zavlekov została po raz pierwszy wzmiankowana w 1334 roku, kiedy to jej właścicielem był Dluhomil z Velhartic, być może budowniczy zamku. Dluhomil wspomniany był także w latach 1374-1377 (ten sam lub jego potomek o identycznym imieniu), po którym zamek został odziedziczony przez jego syna Buška, wzmiankowanego w 1394 roku. Żona tego ostatniego sprzedała Zavlekov w 1404 roku krewnemu Janowi z Herštejna i z Velhartic, co było też pierwszą bezpośrednią informacją o istnieniu zamku w dokumentach pisanych. Około 1480 roku miejscowe dobra kupił możny Puta Švihovský z Rýzmberka. On lub jego syn Břetislav, który odziedziczył majątek w 1504 roku, porzucili niewielką i ciasną budowlę, która była im zupełnie niepotrzebna. W 1544 roku zamek w Zavlekovie odnotowany już był jako opuszczony.

Architektura

   Zamek wzniesiono na skalistym wzniesieniu, niezbyt wysokim, lecz posiadającym strome skarpy, na północ od wsi. Było to nieduże założenie składające się z obwodu murów obronnych na planie trapezu, wzmocnionych w północnym narożniku cylindryczną wieżą. Chroniła ona położoną zaraz obok bramę wjazdową na wewnętrzny dziedziniec. Jedyna możliwa droga dojazdowa prowadziła po wąskiej skalnej szyi, przekopanej poprzecznym rowem. Mur obwodowy zamku posiadał 1,8 metra grubości i dwa małe otwory po stronie zachodniej. Wskazuje to na funkcjonowanie z tamtej strony jakiś budynków mieszkalnych. Wieża w dolnych kondygnacja była pełna, wyłożona murem bez wewnętrznych pomieszczeń. Na poziomie piętra otwierała się trzema otworami strzelczymi, skierowanymi na trzy strony świata.

Stan obecny

   Zamek zachował się do dnia dzisiejszego w formie niedużej trwałej ruiny z widocznym na całym obwodzie murem obronnym oraz narożną, cylindryczną wieżą z gotyckim portalem. Dostęp do zamku prowadzi zielonym szlakiem turystycznym, przez co konieczne jest ominięcie części wioski od północy. Ruiny są swobodnie dostępne, ale wejście do jej wnętrza może być utrudnione z powodu kraty w bramie wejściowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 3, Praha 2005.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t. IV, Praha 1985.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.