Vysoké Mýto – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Budowę kościoła św. Wawrzyńca prawdopodobnie rozpoczęto w drugiej połowie XIII wieku. W pierwszej połowie XIV wieku zasadniczy zrąb budowli niewątpliwie był już ukończony, o czym świadczy pierwsza zachowana wzmianka źródłowa z 1349 roku. Kościół wielokrotnie niszczony był pożarami: w 1461, 1518 i 1774 roku. Po pożarze w 1461 roku, zapewne na przełomie XV i XVI wieku wykorzystując część ocalałych murów obwodowych, rozpoczęto gruntowną odbudowę. Wzniesiono wówczas także wieżę północną i przestrzeń między nią a starszą wieżą południową z XIII wieku. Jako, iż w trakcie jej budowy pojawiły się problemy konstrukcyjne i wieża zaczęła się pochylać, została wzmocniona przyporą, a także zrezygnowano z zamiaru powieszenia w niej większości dzwonów. W 1582 roku południową wieżę, także z powodu problemów ze statyką, rozebrano do wysokości połowy trzeciego piętra. W 1837 roku podwyższono południową wieżę, zrównując ją wysokością z wieżą północną, a na przełomie XIX i XX wieku cały kościół został poddany gruntownej renowacji połączonej z regotyzacją.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako budowlę trójnawową o formie bazyliki z nawą główną wyższą niż nawy boczne i oświetlaną własnymi oknami. Po stronie wschodniej usytuowano długie, czteroprzęsłowe prezbiterium z wielobocznym zamknięciem do którego od południa dostawiono trójprzęsłową zakrystię. Strona zachodnia kościoła ostatecznie została uformowana w dwuwieżową fasadę. Wieża południowa została wzniesiona w XIII wieku, a na początku XVI stulecia podwyższona powyżej trzeciego piętra. Pierwotnie otwierała się ona arkadą do nawy bocznej, przeprutą w murze o grubości od 1,7 do 2 metrów. Została one zamurowana prawdopodobnie pod koniec XIV wieku. Wieża północna powstała wraz z zabudową między wieżami i kruchtą w przyziemiu zapewne na przełomie XV i XVI wieku. Zbudowano ją jako masywną konstrukcję na planie kwadratu o grubych ścianach obwodowych, które zwężają się ku górze. Z powodu problemów ze statyką została wzmocniona od strony północno-zachodniej masywną przyporą. Około 1500 roku powstała także kruchta północna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince.

Strona internetowa mesto.vysoke-myto.cz, Kostel svatého Vavřince.