Vyšehorky – kościół Wszystkich Świętych

Historia

   Kościół prawdopodobnie został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o nim oraz o wsi Vyšehorky pochodzi z 1369 roku. Miejscowe dobra należały wówczas do panów z pobliskich Líšnici, a w 1494 roku patronat nad kościołem przejęli Haugvicowie z Biskupic. W XVI wieku właściciele okolicznych dóbr zmieniali się kilkukrotnie. W drugiej połowie XVI wieku kościół stał się własnością Kobylków z Kobylí, którzy sprzyjali naukom protestanckim.
   Około połowy XVII wieku średniowieczny kościół powiększono o drugą, nowożytną zakrystię, a w 1768 roku całość została przekształcona w stylistyce barokowej (między innymi wzniesiono nowy strop, emporę, łuk tęczowy, przekształcono okna). W 1957 roku w budynek uderzył piorun, na skutek czego spłonęły wszystkie drewniane elementy kościoła wraz z wyposażeniem. W latach 60-tych kościół pokryto dachami gontowymi i przeprowadzono badania budowlano-historyczne oraz renowację malowideł ściennych. Rozległą renowację połączoną z badaniami archeologicznymi przeprowadzono także w 1994 roku.

Architektura

   Pierwotny kościół z XIII wieku składał się z prostokątnej w planie nawy oraz czworobocznego, węższego prezbiterium po stronie wschodniej, orientowanymi zgodnie ze średniowieczną tradycją względem stron świata na osi wschód – zachód. W XIV wieku po stronie południowej dostawiona została nawa boczna z drewnianą lub szachulcową dzwonnicą w górnej części. Na początku XV wieku po północnej stronie prezbiterium dodano zakrystię. Wewnątrz nawę główną i południową przykryto płaskimi, drewnianymi stropami, natomiast prezbiterium sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Ściany tego ostatniego pierwotnie pokryte były ściennymi polichromiami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Vyšehorky, kostel Všech svatých.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Všech svatých (Vyšehorky).