Výrov – zamek

Historia

   Dokumenty pisane milczą na temat zamku, jedynie na podstawie znalezisk archeologicznych określić można czas jego funkcjonowania na koniec XIV i początek XV wieku. Co prawda wspomniano go w 1503 roku, lecz wówczas był już opuszczony. W latach 1527–1529 jego ruiny nazywano Starym Zamkiem lub Pustym Zamkiem. Możliwe, iż zamek Výrov wiązać można z pierwotną nazwą zamku Krčín poświadczonego w 1403 roku. Miał on znajdować się w okolicach pobliskiej osady Nové Město nad Metují. W takim wypadku Výrov, czy też Krčín powstałby z inicjatywy panów z Potštejna. Do jego zniszczenia prawdopodobnie dojść mogło na początku wojen husyckich, kiedy Krčín był celem ataku armii katolickiej w 1420 roku.

Architektura

   Zamek Výrov zbudowano na wysokim skalistym cyplu nad zbiegiem potoku Bohdašínskiego i rzeki Metuji. Za sprawą ukształtowania terenu otrzymał on kształt zbliżony do trójkąta, odciętego od reszty terenu na północy i wschodzie przekopem (szerokim na 8 metrów i głębokim na 9 metrów), podczas gdy z pozostałych stron zamek chroniły strome zbocza. Obwód murów obronnych od strony wjazdowej przechodził w masywną ścianę tarczową o wysokości co najmniej 8 metrów i grubości muru wynoszącej 4 metry. Dodatkowym zabezpieczeniem prawdopodobnie był zewnętrzny niższy mur parchamu. Brama schowana była za wykuszem muru o formie baszty. Główną budowlą mieszkalną zamku był wolnostojący pałac, prawdopodobnie o formie zbliżonej do wieży. Jego konstrukcja była drewniana lub szachulcowa, o czym świadczą wyciosane w skałach otwory do mocowania belek. Za nim usytuowane były kolejne, mniejsze budynki.

Stan obecny

   Do chwili obecnej z zamku zachowały się fragmenty masywnego muru tarczowego, relikty muru przy bramie oraz kamienne fundamenty budynku mieszkalnego. Przed zamkiem czytelny jest także przekop. Całość jest porośnięta lasem i ogólnodostępna dla każdego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.