Vřísek – zamek

Historia

   Budowę niewielkiego zamku na podstawie znalezisk archeologicznych datuje się na pierwszą połowę XIV wieku, choć mógł on powstać nieco wcześniej, gdyż w jego bliskim sąsiedztwie (400 metrów) znajdował się romański kościół św. Mikołaja z połowy XIII wieku, przy którym jakieś rycerskie sioło mogło już funkcjonować. Pierwsza wzmianka pisemna o niewielkim zamku pojawiła się w 1402 roku, kiedy to podczas dzielenia majątku Jindřicha Berki z Dubé, Jindřichowi młodszemu przypadły dobra Chudégo Hrádku, których część stanowił dwór we Vřísku. Kolejna informacja pojawiła się dopiero w 1543 roku, lecz wówczas zamek był już opuszczoną ruiną.

Architektura

   Zamek zbudowano w północnej części wsi Drchlava zwanej Hradiště, na skalistym wzniesieniu o kształcie w planie trójkąta o wymiarach około 26 x 38 x 34 metry, z ostrym narożnikiem usytuowanym na krawędzi cypla po stronie północnej. Na przeciwległej, południowej stronie zamek być może posiadał podgrodzie, jednak teren ten został zniszczony nowożytną zabudową, co utrudnia potwierdzenie tego przypuszczenia. Od reszty terenu północna część zamku została odcięta poprzecznym przekopem. Jej obrona spoczywała na zboczach wzniesienia oraz kamiennym murze obwodowym. Do jego wschodniej kurtyny przystawiona była budowla mieszkalna o wymiarach około 8 x 12 metrów, być może o charakterze wieży z częściowo wyciosaną w skale piwnicą. Jej szacunkowe wymiary wynosiły około 5 x 4 metry.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie niewielkie kamienne relikty na południowym – zachodzie i na północnym – wschodzie dawnego obwodu murów. Teren zamku górnego porośnięty jest lasem, natomiast na hipotetycznym podgrodziu znajduje się współczesna zabudowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 3, Praha 2005.

Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Vřísek.