Vratimov – gródek Zaryje i Landek

Historia

   Niewielki gródek Vratimov (Landek) powstał w XIV lub XV wieku jako niewielka strażnica księstwa cieszyńskiego. Co ciekawe w niedalekiej odległości od niej funkcjonowała druga strażnica (Zaryje). Zapewne także ona należała do systemu gródków strażniczych wzdłuż rzeki Ostrawicy.

Architektura

   Strażnicę Vratimov (Landek) wzniesiono na bardzo wąskim cyplu wzniesienia o kształcie w planie zbliżonym do kropli, o długości około 15 metrów i szerokości 6-8 metrów, ze zwężoną, długą na 13 metrów i szeroką na pół metra częścią przylegającą do kolejnego cypla (około 13 x 5 metrów), połączonego już na wschodzie z resztą płaskowyżu. Od zachodu strażnica graniczyła z doliną zalewową terasy rzeki Ostrawicy. Oprócz strony dojazdowej, gdzie strażnica chroniona była przekopem, jej naturalną ochronę tworzyły bardzo strome zbocza. W najbardziej obronnym miejscu rdzenia, na zachodzie nad rzeką, znajduje się zagłębione miejsce o kształcie okrągłym lub kwadratowym, prawdopodobnie pozostałość fundamentu centralnej budowli zamku. Jej wymiary maksymalnie dochodziły do około 5×5 metrów.
   Położony na południu drugi vratimowski gródek (Zaryje) także zbudowano na wzniesieniu ponad terasą rzeki Ostrawicy. Jego szczytowe spłaszczenie otrzymało kształt zbliżony do trójkąta z główną osią prostopadłą do kierunku rzeki. Po stronie północo – wschodniej i wschodniej głęboki wąwóz tworzył obniżenie terenu o charakterze fosy, natomiast od zachodu i północnego – zachodu kilka zagłębień może być pozostałością przekopu i poprzedzających go ziemnych wałów. Po stronie południowo – wschodniej wąska grobla łącząca wzniesienie z resztą terenu, mogła stanowić pierwotną drogę wjazdową do gródka. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż na krawędzi terasy jej równe brzegi przepruto w miejscu spodziewanego wjazdu. Sam rdzeń strażnicy nie posiada zauważalnych śladów dawnej zabudowy, która zapewne w całości była konstrukcji drewnianej.

Stan obecny

   Obydwa gródki z powodu wzniesienia ich z materiałów nietrwałych nie pozostawiły po sobie żadnych śladów, poza ukształtowaniem terenu na podstawie którego jedynie można odczytywać ich pierwotny wygląd. Teren ten jest obecnie gęsto porośnięty lasem i krzewami, ale ogólnodostępny dla każdego.

pokaż gródek Zaryje na mapie

pokaż gródek Landek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Vratimov.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Vratimov.