Vlčí Hrádek – zamek

Historia

   Vlčí Hrádek zwany także zamkiem na Wilczej Górze (Hrad u Vlčí Hory) prawdopodobnie funkcjonował od końca XIII lub początku XIV wieku, przy czym nazwy te nie są pierwotnymi, a oryginalna nazwa małego zamku nie jest znana. Jego budowniczy także nie jest znany, wiadomo jedynie, iż miejscowe ziemie należały wówczas do rodu Berków z Dubé. Przyjmuje się, iż miał za zadanie strzec szlaku handlowego z Czech do Łużyc i zapewniać ochronę kupcom, którzy mijali go poniżej wzniesienia, możliwe jest również, iż pełnił jedynie funkcję refugium, które miało służyć bezpieczeństwu mieszkańców pracujących na tych odległych i zalesionych terenach. Zamek być może funkcjonował w czasach Karola IV i Wacława IV, możliwe również, iż przetrwał bez szwanku wojny husyckie. W takim wypadku zostałby zniszczony niewiele później, w latach 40-tych XV wieku w trakcie wojen Berków i Vartenberków z Łużyczanami.

Architektura

   Zamek usytuowano na wysokim skalnym cyplu, którego strome skarpy zapewniały już wystarczająca obronę. Po stronie wschodniej w skale znajdowały się dwie poprzeczne, naturalne szczeliny, które wykorzystywano do pełnienia roli przekopów. Drugą z nich poszerzono, a z uzyskanych kwadr piaskowca ułożono bez użycia zaprawy masywny mur, wydzielający mały i ciasny dziedziniec podzamcza. Droga wjazdowa prowadzić mogła albo po drewnianym moście przez przekop, albo z dna przekopu (skalnej szczeliny), skąd po drewnianej drabinie lub schodach, które można by łatwo usunąć w razie niebezpieczeństwa, dostawałoby się na górę. Główną budowlą zamku była czworoboczna, najpewniej mieszkalna wieża, usytuowana w tylnej (zachodniej), a zarazem najbezpieczniejszej części cypla. Była ona konstrukcji drewnianej lub szachulcowej i posadowiona na wyciosanym w skale otworze o kształcie trapezu, który zapewne pełnił rolę piwnicy.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, choć widoczne są wyciosane w skałach otwory na których posadowiono drewniane lub szachulcowe budynki. Ciekawostką są dwie płaskorzeźby męskiej twarzy, zachowane na skalnych ścianach. Wstęp na porośnięty obecnie lasem teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Vlčí Hrádek.
Strona internetowa ohradech.eu, Hrad u Vlčí Hory.