Vimperk – miejskie mury obronne

Historia

   Vimperk powstał w połowie XIII wieku, pierwotnie jako podzamkowa osada. Przekształcenie targowej wsi w miasto nastąpiło w 1479 roku, kiedy to król Władysław II Jagiellończyk przyznał mieszczanom oraz ówczesnym właścicielom Vimperka, Kaplířom z Sulevic, prawo do budowy kamiennych obwarowań. Z powodu rozwoju broni palnej wkrótce po zakończeniu budowy obwarowania zaczęły być przestarzałe. Było to widoczne na początku wojny trzydziestoletniej, kiedy garnizon miasta dwukrotnie, w 1619 i 1620 roku złożył broń po krótkim oblężeniu. Od XVIII wieku poszczególne fragmenty fortyfikacji weszły w posiadanie właścicieli sąsiednich domów, którzy przeprowadzali ich rozbiórkę lub zastawiali nowożytną zabudową. W XIX wieku wyburzono między innymi trzy bramy miejskie.

Architektura

   Miasto i jego obwarowania usytuowane zostało w dolinie ograniczonej od południa korytem rzeki Volyňki, a od północy zamkowym wzgórzem. Mur obronny poprowadzony został od zamku w kierunku południowym i południowo – wschodnim, aż do nadrzecznych skarp, gdzie utworzono południową kurtynę. Ze względu na duże różnice wysokości terenu w jego ciągu nie umieszczono dużej ilości baszt, a te które wzniesiono zabezpieczały głównie newralgiczne narożniki. Baszty miały w planie formę cylindryczną lub półokrągłą.  Wszystkie były zamknięte od wewnętrznej strony pełną ścianą i pierwotnie dostępne tylko przez portal na pierwszym piętrze z chodnika obronnego w koronie muru. Do niektórych baszt (np. północno – wschodniej) wschodziło się z chodnika obronnego przez zwodzone kładki. Poszczególne piętra baszt były połączone schodami w grubości murów. Duże spadki wysokości terenu spowodowały także, iż na większości obwodu nie było potrzeby przekopywania fosy. Wjazd na teren miasta umożliwiały cztery czworoboczne wieże bramne.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego w najlepszym stanie zachował się fragment obwarowań ciągnący się od zamku po północno – wschodniej stronie dawnego obwodu, na linii którego znajduje się brama Czarna oraz narożna baszta. Kolejna dobrze zachowana baszta widoczna jest w południowo-zachodnim narożniku przy ulicy Zlatá stezka. Sporo zachowanych fragmentów murów i baszt poukrywanych jest na prywatnych, często trudno dostępnych działkach, pośród gęstej zabudowy. Ogółem zachowało się sześć baszt i jedna wieża bramna. Całkowita destrukcja murów miejskich nastąpiła na odcinku zachodnim.

pokaż bramę Czarną na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Menclová D., České hrady, Praha 1972.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa stredovek.com, Vimperk.