Vimperk – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół św. Bartłomieja prawdopodobnie ufundowano w drugiej połowie XIII wieku w związku z budową pobliskiego zamku, jako najstarszą świątynię parafialną w Vimperku. W XIV i XV wieku jego wnętrza ozdobiono cyklem ściennych i nasklepiennych malowideł. Niestety w 1708 roku budynek został zniszczony przez pożar i następnie przebudowany w stylu barokowym, a także częściowo w 1857 roku w stylu neogotyckim.

Architektura

   Kościół św. Bartłomieja składa się z prostokątnej w planie nawy o wymiarach 11,5 x 8 metrów oraz czworobocznego, prawie kwadratowego prezbiterium o wymiarach 4,4 x 4,7 metra po stronie wschodniej. Pierwotnie wczesnogotycka nawa zwieńczona była płaskim, drewnianym stropem, a wejście do niej prowadziło przez południowy ostrołukowy, profilowany portal z bocznymi kolumienkami. Oryginalne okna zapewne zbliżone były do zachowanego we wschodniej ścianie prezbiterium – rozglifione, wąskie i niezbyt duże. Prezbiterium przykryto jednym polem sklepienia krzyżowego o wydatnych, masywnych żebrach spiętych zwornikiem o kształcie róży. W północnej ścianie umieszczono kwadratowe sanktuarium z trójkątnym szczytem zdobionym maswerkiem. Całość wnętrza kościoła ozdobiono ściennymi polichromiami, w prezbiterium obejmującymi także sklepienie. Powstawały one w kilku etapach na przestrzeni XIV i XV wieku.

Stan obecny

   Z pierwotnego wczesnogotyckiego kościoła przetrwały mury obwodowe, które niestety przekształcono w okresie nowożytnym, między innymi powiększając otwory okienne. Z pierwotnych elementów architektonicznych zachował się portal po południowej stronie kościoła, łuk tęczowy, sklepienie prezbiterium, a przede wszystkim odnowione obecnie polichromie z XIV-XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Vimperk, kostel sv. Bartoloměje.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Vimperk, kostel sv. Bartoloměje.