Velvary – kościół św Katarzyny

Historia

   Pierwotny kościół parafialny w Velvary powstał w pierwszej połowie XIV wieku. Po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach pisanych w 1337 roku. Około 1487 roku został gruntownie przebudowany pod nadzorem mistrza Linharta i w późnogotyckiej formie przetrwał do 1580 roku, kiedy to częściowo spłonął po uderzeniu w wieżę pioruna. Odbudowę połączoną z wprowadzeniem renesansowych zmian we wnętrzu zakończono na początku XVII wieku. Sklepiono wówczas nawę i wzniesiono w niej zdobioną polichromowanymi herbami emporę. W latach 1692-1694 przeprowadzono kolejną przebudowę, tym razem barokową. Jej efekty w dużej części zostały usunięte na początku XX wieku, kiedy to kościół regotyzowano. Ostatnia poważna naprawa miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Odrestaurowano wówczas malowidła ścienne, których fragmenty zostały odkryte w latach 70-tych.

Architektura

   Kościół usytuowano w południowo-zachodnim rogu miejskiego rynku. Początkowo w XIV wieku była to niewielka jednonawowa budowla z której najstarszym zachowanym elementem jest zakrystia w przyziemiu wieży, pokryta około 1450 roku ściennymi malowidłami. W wyniku XV-wiecznej rozbudowy kościół uzyskał formę jednonawowej, salowej budowli na planie prostokąta (17,5 x 9 metrów) z dość długim prezbiterium (11,5 x 7 metrów), zakończonym po stronie wschodniej wielobocznie oraz z czworoboczną wieżą przystawioną do niego od północy. Całość została opięta przyporami pomiędzy którymi mury przepruto wąskimi i długimi oknami ze zwieńczeniami w formie trójliści. Nieco większe okno umieszczono na osi fasady zachodniej, tuż ponad portalem wejściowym, który podobnie jak portal południowy został przekształcony w okresie neogotyckiej renowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Velvary, kostel sv. Kateřiny.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Velvary).