Velký Bor – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Romański kościół św Jana Chrzciciela został wzniesiony w początkowym okresie XIII wieku w pobliżu feudalnego dworu. Pod koniec XIII lub na początku XIV wieku z inicjatywy zakonu joannitów został przebudowany w stylistyce gotyckiej, a około 1500 roku pokryto malowidłami sklepienie prezbiterium i założono nową więźbę dachową nad nawą. Nowożytnym przekształceniom budynek poddawany był w 1690 roku kiedy dobudowano kruchtę, następnie w XVIII wieku, gdy przekształcono część okien oraz w 1836 roku, kiedy to podwyższono wieżę. W 1877 roku uderzyła w nią błyskawica, lecz zniszczenia prawdopodobnie nie były zbyt duże. Ostatnie zmiany wprowadzono w latach 1972-1975, kiedy to stłumiono część barokowych modyfikacji.

Architektura

   Pierwotnie kościół składał się z salowego korpusu nawowego na planie prostokąta oraz prezbiterium zamkniętego po stronie wschodniej płaskim trójbokiem ścian. Od południa dostawiona była zakrystia. Na przełomie XIII i XIV wieku prezbiterium przedłużono w kierunku wschodnim i zamknięto od tamtej strony wielobocznie. Zostało ono wzmocnione niewysokimi przyporami, pomiędzy którymi przepruto duże ostrołukowe okna z maswerkami, a wewnątrz zwieńczone sklepieniem żebrowym. Ściany korpusu zostały podwyższone i przeprute nowymi, gotyckimi oknami, natomiast wnętrze zakrystii pokryto ściennymi polichromiami. Od strony zachodniej kościół otrzymał wysoki szczyt. Na początku XV wieku do północno – zachodniej części nawy dostawiona została czworoboczna wieża.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Velký Bor, kostel sv. Jana Křtitele.