Velká Bíteš – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Pierwsza wzmianka o kościele w Velká Bíteš pojawiła się w 1240 roku, kiedy to król czeski Wacław I zrezygnował z patronatu nad świątynią na rzecz klasztoru cystersów Porta Coeli. W XIV wieku kościół został przebudowany i powiększony w stylistyce gotyckiej, a około połowy XV wieku utworzono wokół niego obwarowania. Napis na łuku tęczowym informuję, iż zasklepienie wnętrza ukończono w 1501 roku pod nadzorem mistrza Pavla Zickera.
   Teren wokół kościoła do 1771 roku był wykorzystywany jako cmentarz. W okresie nowożytnym bryła świątyni poddawana była przekształceniom i renowacjom, z których ostatnie prowadzono na początku XX wieku, a następnie od 1946 roku, kiedy rozpoczął się okres gruntownych napraw całego budynku.

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnego w planie korpusu nawowego oraz wielobocznie zamkniętego po wschodniej stronie prezbiterium o 13,5 metrach długości i  9,7 metrach szerokości. Po stronie zachodniej usytuowano kwadratową wieżę o boku długości 8 metrów, natomiast na północy zakrystię. Spośród wszystkich tych elementów jedynie ściany obwodowe korpusu nawowego sięgają XIII wieku. Nowe prezbiterium, zakrystia oraz wieża dobudowane zostały w XIV stuleciu. Na przełomie XV i XVI wieku wnętrze świątyni podzielono trzema smukłymi granitowymi kolumnami na dwie nawy i zamknięto sklepieniem krzyżowo – żebrowym.
   Kościół w XV wieku otoczony został długim na 160 metrów obwodem murów obronnych o wysokości około 7 metrów i grubości 1,5 metra. Ich ciąg wzmocniony został czworoboczną wieżą bramną po stronie południowej oraz pięcioma półokrągłymi, wysuniętymi przed lico murów basztami/bastejami. Gęściej rozstawione były po stronie północnej, gdyż ta jako nie granicząca z miastem była bardziej zagrożona. Całość otoczona była częstokołem oraz przekopem, ponad którym przerzucono zwodzony most prowadzący do wieży bramnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, Velká Bíteš, kostel sv. Jana Křtitele.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Jana Křtitele (Velká Bíteš).