Velíz – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Poprzednikiem kościoła św. Jana Chrzciciela była kaplica, założona według kronikarza Kosmasa już w 1003 roku przez księcia Jaromira, jako podziękowanie za ocalenie życia z zasadzki w którą wciągnął go ród Vršovców. Istniała ona wciąż w okresie panowania księcia Brzetysława, który przekazał ją benedyktynom z klasztoru Ostrov. Być może we wczesnym średniowieczu przy kaplicy istniał dwór myśliwski władcy, lecz bracia na miejscu kaplicy ufundowali kościół oraz niewielki klasztor. Konwent jednak już w drugiej połowie XIV wieku podupadł, a zanikł całkowicie w okresie wojen husyckich. Prawdopodobnie zniszczono go w 1425 roku w trakcie oblężenia zamków Žebrák i Točník. Kościół przetrwał okres zamętu i wojen XV wieku. W latach 1770–1774 został przebudowany w stylistyce barokowej i powiększony o zabudowania plebanii. Jego gruntowną renowację przeprowadzono w latach 90-tych XX wieku, dzięki wkładowi gminy Kublov i jej mieszkańców.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla jednonawowa na planie prostokąta (13,3 x 6,5 metra) z węższym, prawie kwadratowym prezbiterium (5,3 x 5,7 metra) po stronie wschodniej oraz dwuwieżową fasadą zachodnią. Po stronie północnej przy prezbiterium usytuowano niewielką, czworoboczną zakrystię. Wewnątrz nawę przykryto płaskim drewnianym stropem, a prezbiterium jednym polem sklepienia krzyżowo – żebrowego. Zabudowania benedyktynów usytuowano na południe od kościoła. W wyniku badań archeologicznych odkryto podłużny budynek z dwoma pomieszczeniami (16×7 metrów oraz 7×7 metrów), dostępny od strony świątyni szerokim na 2 metry portalem. Kolejny, mniejszy budynek usytuowany był po stronie zachodniej, naprzeciwko dwóch kościelnych wież.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Foltýn D., Sommer P., Vlček P., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998.

Strona internetowa kublov.cz, Kostel.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Velíz).