Veliká Ves – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św Wawrzyńca został zbudowany w trzeciej ćwierci XIII wieku, być może przez dziekana praskiej kapituły Víta. Pierwotnie pełnił funkcję świątyni parafialnej. Pod koniec pierwszej połowy XIV wieku został przebudowany w stylistyce gotyckiej, a pod koniec XIV wieku dobudowana do niego została zakrystia. Kolejne przekształcenia kościół przechodził w okresie nowożytnym, lecz w dużej części zostały one usunięte w trakcie purystycznej renowacji i regotyzacji z 1881 roku.

Architektura

   Budowla składa się z dwuprzęsłowej nawy na planie prostokąta (9,4 x 8,7 metra), nieco węższego prezbiterium (7,2 x 5,2 metry), zakończonego od wschodu trójbocznie oraz z czworobocznej wieży na osi fasady zachodniej. Obie główne części kościoła otrzymały równą wysokość (8,7 metra), a całość opięto wysokimi przyporami pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe okna z maswerkami. Od strony północnej pod koniec XIV wieku dostawiona została czworoboczna zakrystia, natomiast od południowej strony wejście w XVI wieku poprzedzono kruchtą. Wewnątrz zarówno nawę, prezbiterium, zakrystię, jak i pomieszczenie w przyziemiu wieży zwieńczono sklepieniami krzyżowo – żebrowymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Vavřince (Veliká Ves).