Velhartice – kościół św Marii Magdaleny

Historia

   Kościół św. Marii Magdaleny (pierwotnie Bożego Ciała) wzniesiono około 1373 roku. W XVI wieku został przebudowany w stylu późnogotyckim. W XIX stuleciu na nowo sklepiono prezbiterium i zmieniono kształt okien. Ostatnia poważna naprawa budowli została przeprowadzona w 1947 roku. W czasach reżimu komunistycznego kościół popadł w ruinę. Dopiero w 1997 roku przygotowano projekt jego renowacji, a w 2009 roku rozpoczęto naprawę dachu.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako niedużą wiejską budowlę jednonawową z nieco niższym, lecz równie szerokim, wielobocznie zamkniętym od wschodu prezbiterium. Całość opięta została przyporami, pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe okna. W XVI wieku w nawie założono późnogotyckie sklepienie sieciowe oraz wysklepkowe sklepienie kryształowe w północnej kruchcie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.