Veisenštejn – Pusty Zamek

Historia

   Jedyną informacją o zamku Veisenštejn (Weisenštejn) zawartą w źródłach pisanych jest opis rabunku dokonanego przez Ulmana z Linavy na dobrach biskupstwa wrocławskiego, po którym uciekł on wraz z łupem i jeńcami na „Weyssensteyn”. Poszkodowana strona zwrócić się miała o pomoc do opawskich mieszczan, którzy za pośrednictwem ziemskiego hejtmana Heynka z Głupczyc wezwali księcia Mikołaja II do sfinansowania koniecznych napraw. Nie ma pewności kiedy dokładnie wydarzenie to miało miejsce, przypuszcza się jednak, iż było to w okresie między 1318 a 1342 rokiem. Nieliczne znaleziska archeologiczne datują funkcjonowanie zamku dość ogólnie na XIV i XV wiek. Nie licząc działalności rozbójniczej, Veisenštejn prawdopodobnie pełnił funkcję przygranicznej strażnicy i komory celnej przy wodnym szlaku handlowym. Ulman z Linavy pełnić mógł funkcję burgrabiego z ramienia księcia Mikołaja II.

Architektura

   Do budowy zamku wykorzystano dwa skalne bloki, wznoszące się na stromych zboczach opadających w dolinę Białego potoku. Jeden z nich wyrastał ponad poziom ziemi o około 8-18 metrów i miał w przybliżeniu czworoboczne górne spłaszczenie o wymiarach 17 × 17,5 metra, dzielące się na dwa poziomy o różnych wysokościach. Niższą, północną część z trzech stron otaczał masywny mur o grubości aż około 3,5 metra, spajany dobrej jakości zaprawą. Po czwartej stronie tej prostokątnej budowli, zapewne głównego budynku mieszkalnego, znajdował się cieńszy mur (1,9 metra) z wejściem na wyższą południową część skalnego bloku. Tam prawdopodobnie wzniesiono lżejszą konstrukcję, najpewniej również otoczoną murem. Po stronie wschodniej zamek od reszty terenu oddzielony był szeroką na 5 metrów suchą fosą. Z jej dna dostępny był spadzisty teren na południe od zamku, ograniczony przez drugi skalny blok i dwie kurtyny muru: od zachodu i wschodu.

Stan obecny

   Z zamku przetrwały do dnia dzisiejszego nieduże fragmenty kamiennych murów, ukryte w gęsto porośniętym drzewami i rzadko odwiedzanym przez turystów terenie. Do ruin najłatwiej dojechać z Vrbna pod Pradědem, a następnie poprzez leżącą niecałe 5 km na zachód wieś Bílý Potok. Zamek osiąga się idąc około 1 km w kierunku północnym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kouřil P., Prix D., Wihoda M., Hrady českého Slezska, Brno – Opava, 2000.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Pustý zámek.