Varta – zamek

Historia

   Zamek Varta został zbudowany przez panów z Vartemberka około początku  drugiej połowy XIV wieku. Była to jednak druga faza funkcjonowania siedziby obronnej na tym miejscu. Pierwsza, zgodnie z odkryciami archeologicznymi trwała od drugiej połowy XIII wieku do drugiej ćwierci XIV stulecia, a po niej nastąpiła kilkunastoletnia przerwa osadnicza. Pierwsza wzmianka pisemna o zamku pojawiła się w 1378 roku, kiedy to dzierżył go Beneš Škopka z Dube. Przed 1401 rokiem właścicielem Varty został Jan z Vartemberka, którego potomkowie, pomimo kilkukrotnego oddawania zamku w zastaw burgrabiom (między innymi Otovi z Lukova w 1405 roku, czy Hanuši Hungerovi z Lysých w 1413 roku), posiadali go do 1465 roku. Po tej dacie o zamku więcej już nie wspominano.

Architektura

   Zamek został zbudowany na niewielkim pagórku na końcu krótkiego cypla w dolinie potoku Olešnicka. Po stronie południowo – wschodniej funkcjonowało podzamcze, obwarowane zdwojonym przekopem i ziemnym wałem usypanym pomiędzy nimi. Na z grubsza kwadratowym dziedzińcu podzamcza widoczna jest nieduża depresja w której odnaleziono relikty murów, po bliżej niezidentyfikowanej budowli. Rdzeń zamku znajdował się po stronie zachodniej i był usytuowany nieco wyżej, dlatego być może dostęp do niego możliwy był jedynie pieszo. Jego obronę stanowiły obwodowe mury za którymi prawdopodobnie umieszczono cylindryczną wieżę (obecnie teren został znacznie zniszczony amatorskimi wykopami, przez co ciężko potwierdzić doniesienia starszej literatury o jej istnieniu). W tylnej, najbezpieczniejszej części zamku usytuowano podpiwniczony budynek mieszkalny.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Oprócz obwarowań ziemnych widoczne są jedynie dolne fragmenty narożnika muru budynku mieszkalnego. Pozostałości zamku znajdują się poza oznakowanymi szlakami, ale są łatwo dostępne z miejscowości Olešnice.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002.
Úlovec J., Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, Ústí nad Labem 2002.
Strona internetowa ohradech.eu, Varta.