Úžice – kościół Panny Marii

Historia

   Romański kościół Panny Marii w Úžicach powstał w drugiej połowie XII wieku, a w XV stuleciu został powiększony o gotyckie prezbiterium. W XIV wieku kościół był świątynią parafialną, ale od połowy XVI wieku był już tylko kościołem filialnym pod zarządem parafii w Ratajach nad Sázavou. W XVII i XVIII wieku został gruntownie przebudowany w stylistyce barokowej. Renowację przeprowadzono w latach 1906-1910.

Architektura

   Romański kościół składał się z wzniesionej z czerwonego piaskowca prostokątnej w planie nawy, czworobocznej wieży po stronie północno – zachodniej oraz prawdopodobnie półkolistej apsydy, która w XV wieku została zastąpiona gotyckim, wielobocznie zamkniętym i opiętym przyporami prezbiterium. Nowy chór zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym, w odróżnieniu od starszej nawy, która posiadała jedynie płaski, drewniany strop. W zachodniej części kościoła mieściła się empora.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego ze średniowiecznego kościoła zachowała się romańska północna ściana nawy, romańska czworoboczna wieża oraz gotyckie prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.