Ústí nad Labem – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

   Budowę kościoła Wniebowzięcia Panny Marii w Ústí nad Labem prowadzono w drugiej i trzeciej ćwierci XIV wieku, rozpoczynając prace od wzniesienia prezbiterium. W 1426 roku został spalony przez husytów, lecz już w niedługim czasie po zakończeniu konfliktu zaczęto myśleć o jego odbudowie. Świadczy o tym obietnica odpustów z 1452 roku ogłoszona przez kardynała Mikołaja z Kuzy i odpusty udzielone przez kardynała Marka Aquilejskiego w 1473 roku, tym którzy przyczynią się do naprawy zniszczonej świątyni. Prace renowacyjne trwały dość długo i zakończyły się około 1530 roku. W ich trakcie wzniesiono nowy korpus nawowy oraz wieżę po jego zachodniej stronie. Niestety już osiem lat później świątynia została ponownie uszkodzona w trakcie pożaru miasta, co wymusiło kolejną renowację.
   Wielki remont kościoła połączony z częściową regotyzacją miał miejsce w latach 80-tych XIX wieku. Prace te do 1897 roku prowadził uznany architekt Josef Mocker, a następnie architekt Anton Weber. W ich wyniku między innymi zmieniono zadaszenie budowli, dostawiono wieżyczkę schodową po stronie północno – zachodniej i umieszczono wewnątrz korpusu nawowego emporę. Dodatkowo w 1928 roku renowacji doczekał się portal zachodni. W 1945 roku kościół został uszkodzony w trakcie bombardowania przez co wieża odchyliła się od pionu grożąc zawaleniem. Prace naprawcze przeprowadzono w 1956 roku.

Architektura

   Kościół na przełomie XV i XVI wieku otrzymał formę trójnawowej budowli halowej z wąskim i podłużnym prezbiterium o wielobocznym zamknięciu po stronie wschodniej (pochodzącym jeszcze z XIV wieku) oraz z czworoboczną wieżą na osi fasady zachodniej. Całość została wzmocniona wysokimi przyporami pomiędzy którymi przepruto duże ostrołukowe okna z maswerkami. Wewnątrz korpusu nawowego późnogotyckie sklepienie gwiaździste oparto na trzech parach smukłych filarów. Pola sklepienne oddzielono od siebie żebrami, rozpiętymi między filarami w ten sposób, że oddzielają nawę główną od bocznych. W prezbiterium zastosowano starsze sklepienie krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Strona internetowa kralovskedilo.ktf.cuni.cz, Ústí nad Labem.