Újezd u Černé Hory – zamek

Historia

   Źródła pisane o powstaniu zamku milczą. Jego początki powiązać jednak można z pobliskim romańskim kościołem Wszystkich Świętych, nad którym w 1334 roku patronat sprawował Půta z Újezdu, założyciej miejscowej gałęzi rodu Tasovców. Mógł on założyć w Újezdzie swą nową siedzibę około 1330 roku. Po nim miejscowe dobra w latach 1350 – 1371 dzierżył Tas, a w 1385 roku niejaki Čeněk. Pięć lat później sprzedał on swoje dobra możnej rodzinie Boskoviców, dla której mały gródek nie był już potrzebny, w związku z czym został opuszczony i szybko popadł w ruinę.

Architektura

   Zamek zbudowano na długim i skalistym grzbiecie w zakolu niedużej rzeki Lubě. Strome skarpy zapewniały ochronę praktycznie ze wszystkich stron, poza południowo – wschodnim połączeniem cypla z resztą terenu. Tam zabezpieczono się przekopaniem poprzecznego rowu o 14 metrach szerokości i 5 metrach głębokości. W miejscu tym teren był również niżej położony, niż w najbezpieczniejszej, przeciwnej części północno – zachodniej. Aby wjechać na zamek trzeba było również pokonać pobliską skalną bramę, tworzącą naturalny przejazd o jedynie 2 metrach szerokości i z tego powodu nazywaną niekiedy “kamiennym mostem”.
   Całość zamku osiągnęła aż 90 metrów długości, ale niewielka szerokość nie pozwalała na wzniesienie dużych budowli. Przednią część zajmowało długie na około 50 metrów i szerokie na 13 metrów podzamcze. Za nim wjazdu do górnej części zamku bronił kolejny przekop o szerokości 15 metrów i głębokości 6 metrów, przez który przerzucono drewniany most, być może z oparciem na umieszczonym pośrodku fosy pagórku. Zamek górny zajmował teren długiej na 27 metrów i szerokiej jedynie na 8 metrów płaszczyzny na której znajdować się mógł bliżej nie znany budynek mieszkalny i wieża. Ich konstrukcja prawdopodobnie była mieszana, kamienno – drewniano – gliniana.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do dnia dzisiejszego. Widoczne są jedynie pozostałości po dawnych przekopach, zobaczyć także można tak zwany “kamienny most”. Teren zamku jest obecnie mocno zalesiony i ogólnodostępny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.