Tisová – wieża mieszkalna

Historia

   Pierwsza wzmianka o wsi Tisová pochodzi z 1233 roku, kiedy to jej właścicielem była kapituła mělnická, odsprzedająca wówczas wieś klasztorowi Kladruby. W drugiej połowie XIII wieku Tisová stała się majątkiem manów podlegających zamkowi w Tachovie. Data budowy niewielkiego dworu z wieżą mieszkalną nie jest znana, wiadomo jedynie, iż w źródłach pisanych pojawiła się po raz pierwszy dopiero w 1412 roku, kiedy to miejscowe dobra zostały przeniesione na własność dziedziczną. Wraz z wieżą funkcjonował XIV-wieczny kościół św. Mikołaja. W XVI i XVII wieku dawny dwór został rozbudowany, przy czym na jego terenie wzniesiono tzw. Stary Pałac. W XVIII stuleciu jego funkcję przejął barokowy Nowy Pałac, a stara zabudowa popadła w ruinę.

Architektura

   Średniowieczną wieżę wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 8 x 12 metrów i grubości murów dochodzącej w dolnych partiach do 2 metrów. Jej przyziemie posiadało sklepienie kolebkowe. Po wschodniej stronie wieży w bliskiej jej odległości usytuowany był kościół św. Mikołaja. Była to nieduża świątynia z pojedynczą nawą na planie prostokąta i czworobocznym, węższym prezbiterium. Najprawdopodobniej w zachodniej części nawy, usytuowanej najbliżej wieży, znajdowała się połączona z nią nadwieszanym gankiem empora. Całość otoczona była obwarowaniami drewniano – ziemnymi.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego z wieży zachowały się jedynie relikty jej dolnych partii murów. Kościół św. Mikołaja został gruntownie przebudowany w czasach nowożytnych, tak więc fragmenty jego oryginalnych murów skryte są wewnątrz klasycystycznej budowli.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, zámek Tisová.