Tichá – wieża

Historia

   Najstarsza wzmianka dotycząca obronnej rezydencji w Tichá pojawiła się w 1360 roku, kiedy to należała do Jana i Beneša z Velešína. W 1387 roku zyskali ją możni Rožmberkowie, jednak sami na niej nie mieszkali, a oddali w zarząd burgrabiom. Do końca XV wieku funkcję tą sprawował Jan z Petrovic, natomiast w drugiej połowie XV wieku, za burgrabiego Čápa z Radonic przeprowadzono renowację podniszczonej już zabudowy. W XVI wieku wieś i zamek należała do majątku Nové Hrady, który w 1618 roku został skonfiskowany z powodu zaangażowania właścicieli w antyhabsburskie powstanie. Wszystkie miejscowe dobra przejął wówczas cesarski stronnik, Karel Bonaventura Buquoy. Po pożarach z 1687, 1707 i 1747 roku Jan Buquoy przebudował zamek w browar, działający przez kolejne sto lat.

Architektura

   Głównym elementem pierwotnego, usytuowanego w pobliżu stawu Hláska, średniowiecznego zamku, czy też dworu była czworoboczna wieża. Obecnie posiada ona 13 metrów wysokości i dwa piętra. Oryginalnie z pewnością była wyższa, mogła posiadać drewnianą lub szachulcową nadbudowę. W planie ma ona formę prawie idealnego kwadratu o wymiarach 8,1 x 8,2 metra i grubości ścian wynoszącej w przyziemiu 2 metry. Pierwotne wejście prowadziło do jej wnętrza po drewnianych schodach lub drabinie wprost na pierwsze piętro, oświetlane jedynie jednym szczelinowym otworem. Podobne okno zachowało się również w południowej ścianie drugiego piętra. Z racji skąpego oświetlenia, braku wykuszy latrynowych i ogrzewania, wątpliwe jest czy pełniła funkcję mieszkalną. Prawdopodobnie celowi temu służyły nie zachowane już zabudowania w jej pobliżu, które wraz z wieżą otoczone były nawodnioną fosą. W trakcie prac archeologicznych odkryto, iż obwód obronny składał się również z kamiennego muru o długości około 250 metrów w długości którego wstawiono wieżę bramną. Na dziedzińcu jeden z niezachowanych budynków mieszkalnych był podpiwniczony.

Stan obecny

   W 2010 roku wieża została naprawiona dzięki stowarzyszeniu Hrady na Malši, które też jest jej zarządcą. W trakcie naprawy zapewniono dostęp do wnętrza po drewnianych (na szczęście nie metalowych, szklanych czy też betonowych) schodach które przystawiono do wieży. Planowane jest również odtworzenie zwieńczenia wieży, które miałoby powstać przy użyciu oryginalnych średniowiecznych metod budowlanych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t.V, Praha 1989.
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa regiony.rozhlas.cz, Jihočeská Tichá tvrz pustla 200 let. Pomalu se ale probouzí zpátky k životu.