Telč – kościół św Jakuba Większego

Historia

   Kościół św. Jakuba Większego zaczęto budować w niedługim czasie po założeniu miasta w 1359 roku. Pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w 1372 roku, a kolejna w 1386 roku przy okazji pożaru miasta. Służył on zapewne mieszkańcom położonego zaraz obok zamku oraz był miejscem pochówku panów z Hradca, fundatorów i właścicieli Telča. W 1437 roku miał się w nim spotkać cesarz Zygmunt Luksemburczyk z legatem soboru bazylejskiego Jiřím z Vichu i papieskim legatem Giovannim Francesco Capodilistą. W 1423 roku świątynię spustoszyły wojska husyckie oraz ponownie w 1442 oddziały Zdeňka z Valdštejna. Wymusiło to renowację oraz późnogotycką przebudowę, przeprowadzoną w latach 1443–1458. W okresie tym wzniesiono czworoboczną wieżę, zasklepiono prezbiterium oraz przekształcono korpus na dwunawowy. W XVII wieku, kiedy to po wojnie trzydziestoletniej kościół został przejęty przez jezuitów, zbudowano zachodnią emporę, utworzono nową zakrystię po stronie południowej, kryptę i tzw. Czarną Kaplicę. W 1892 roku nastąpiła purystyczna renowacja w trakcie której większość barokowych zmian została usunięta.

Architektura

   Pierwotny kościół św. Jakuba składał się z jednonawowego korpusu oraz węższego od niego prezbiterium z trójbocznym zakończeniem po stronie wschodniej. W drugiej połowie XV wieku po jego północnej stronie dostawiono czworoboczną, wysoką na 32 metry wieżę z zakrystią w przyziemiu oraz przekształcono korpus z jednonawowego w dwunawowy. Otrzymał on wówczas sklepienia żebrowe oparte na trzech smukłych ośmiobocznych filarach. Dla odmiany prezbiterium zwieńczono sklepieniem sieciowym, a przyziemie wieży gwiaździstym. Główne wejście umieszczono po stronie południowej w portalu siodłowym, ponad którym umieszczono dwie tarcze herbowe. Wewnętrzne ściany prezbiterium i naw pokryte były polichromiami przedstawiającymi Sąd Ostateczny, popiersie Chrystusa, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa farnost-telc.cz, Kostel sv. Jakuba Většího, farní kostel.

Strona internetowa hrady.cz, Kostel svatého Jakuba Většího v Telči.
Strona internetowa toulkypocechach.com, Telč – kostel sv. Jakuba Většího.