Tečovice – kościół św Jakuba Starszego

Historia

   Najstarsza wzmianka o wsi Tečovice pochodzi z 1141 roku, natomiast kościół św. Jakuba Starszego został w niej wzniesiony około 1260 roku. W 1307 roku miejscowe dobra dzierżył niejaki Bohuněk z Tečovic, którego dwór, czy też niewielki zamek, sąsiadował z kościołem. Feudalna siedziba zaniknęła pod koniec XIV wieku, prawdopodobnie na skutek pożaru. Pośredniowieczne przekształcenia szczęśliwie omijały bryłę świątyni, jedynie w okresie baroku wzniesiono drewnianą wieżyczkę pod sygnaturkę.

Architektura

   Kościół wzniesiono na niewielkim wzgórzu w północnej części wsi. W jego bliskim sąsiedztwie w XIV wieku znajdował się zamek o czworobocznym planie 25 x 30 metrów, otoczony fosą o głębokości około 3 metrów. Jego głównym elementem była drewniana wieża mieszkalna o wymiarach 12 x 12 metrów.
   Orientowaną względem stron świata świątynię zbudowano jako obiekt salowy o prostokątnej w planie nawie (13 x 8,5 metra) z murami grubymi na 1,2 metra. W drugiej fazie, przypadającej na trzecią ćwierć XIV wieku do korpusu dobudowano czworoboczne prezbiterium (7,5 x 5,5 metra) oraz usytuowaną na północy zakrystię. Z tego okresu pochodzi również duży uskokowy, ostrołukowy portal w fasadzie zachodniej, umieszczony pod niewielkim okulusem z motywem czwórliścia. Nawę oświetlono ponadto sześcioma oknami, trzema od północy i trzema od południa, przy czym okna północne są nieco mniejsze, nawiązujące jeszcze do okresu romańskiego. Cztery duże, ostrołukowe, pierwotnie zaopatrzone w maswerki okna w prezbiterium są już elementem typowo gotyckim.
   Wewnątrz nawę i prezbiterium około 1350 roku ozdobiono ściennymi malowidłami, przedstawiającymi na 14 scenach Drogę Krzyżową. Ponad prezbiterium i zakrystią założono sklepienia krzyżowo – żebrowe, podczas gdy nawę przykryto płaski, drewnianym stropem. Żebra zostały spięte okrągłymi zwornikami z motywem baranka i trójliścia, który być może ma związek z herbem rodzinnym ówczesnych właścicieli ziemskich. Obie główne części kościoła oddzielono łukiem tęczowym o wysokości 6 metrów. Z pierwotnego wyposażenia z końca XIII wieku zachowała się masywna, kamienna chrzcielnica o średnicy 83 cm, wykonana z jasnego piaskowca.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 2, Praha 2015.

Strona internetowa hrady.cz, Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Jakuba Staršího (Tečovice).