Tchořovice – zamek

Historia

   Pierwsza wzmianka o Tchořovicach w źródłach pisanych pochodzi z 1321 roku, jednak feudalny dwór udokumentowany został dopiero w latach 80-tych XIV wieku. Około 1408 roku miejscowe dobra kupił Vilém z Vartemberka i ze Zvířetic, przy czym do ich zarządzania pozostawił burgrabiego, niejakiego Marša. W 1473 roku Tchořovice były własnością Jana starszego z Běšin, a pod koniec XV wieku przejął je na kolejne sto pięćdziesiąt lat ród Muchków z Bukova, za których gdzieś około połowy XVI wieku, gotycki zamek przebudowany został w renesansową rezydencję. W 1653 roku zadłużone dobra tchořovickie zostały sprzedane właścicielowi pobliskiego Lnářu, Adamowi Matyášovi Trautmannsdorfowi. Na skutek tego zamek stracił swą funkcję rezydencjonalną i wkrótce został przebudowany na spichlerz. W tej postaci użytkowany był aż do XX wieku.

Architektura

   Zamek wzniesiono na planie zbliżonym do prostokąta z lekko załamaną kurtyną północną i zachodnią. Całą południową stronę dziedzińca zajmował duży, prostokątny budynek mieszkalny, połączony w narożnikach z dwoma kurtynami muru obwodowego. Po stronie północnej i zachodniej do wewnętrznych ścian murów dostawiono mniejsze zabudowania, zapewne o charakterze gospodarczym. W kurtynę wschodnią wstawiono natomiast czworoboczną wieżę bramną, poprzedzoną zwodzonym mostem, przerzuconym ponad nawodnionym przekopem. Fosa ta zasilana była wodą z pobliskiego strumienia, zabezpieczającego zamek od strony zachodniej. Dodatkowo od zachodu i południa chronił go niski skalisty stok i dwa stawy – Górny i Dolny.

Stan obecny

   Dawny zamek obecnie ma formę barokowego spichlerza o czterech skrzydłach z wystającym ryzalitem bramnym, otaczających wewnętrzny dziedziniec. Całość jest zaniedbana i wymaga pilnie renowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Tchořovice.