Tábor – kościół Przemienienia Pańskiego

Historia

   Początek budowy kościoła Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor sięga 1440 roku. Prace zakończono w 1512 roku, wraz z założeniem sklepień ponad korpusem nawowym, co nadzorował praski mistrz Staněk. Ich budowę miano przeprowadzić w rekordowo krótkim czasie paru miesięcy. Kościół od początku pełnił rolę świątyni utrakwistycznej. Już w 1532 roku budowlę zniszczył pierwszy pożar, a renowacja jaka została do 1559 roku przeprowadzona wprowadziła elementy renesansowe (szczyty, zwieńczenie wieży). Ponowne spustoszenia poczynił pożar z 1602 roku oraz ostrzał podczas wojny trzydziestoletniej w 1621 roku, w trakcie oblężenia wojsk cesarskich. W 1622 roku na skutek represji po klęsce pod Białą Górą Katolicy przejęli miejscową parafię. W 1677 roku została naprawiona wieża. Usunięto wówczas renesansową galerię, a wieża została wyposażona w nowy barokowy hełm.  W latach 1896–1898 pod kierunkiem Josefa Mockera dokonano częściowej regotyzacji kościoła

Architektura

   Kościół usytuowano w najwyższym miejscu miejskiego rynku, w jego północno – zachodnim narożniku. Został zbudowany jako obszerna trójnawowa budowla halowa z prezbiterium o szerokości nawy głównej, zakończonym od strony wschodniej trójbocznie. Po jego północnej stronie usytuowano masywną czworoboczną wieżę, obecnie posiadającą 77 metrów wysokości, wraz z zakrystią. Całość budowli została wzmocniona licznymi przyporami, pomiędzy którymi przepruto duże, ostrołukowe okna.
   Wewnątrz korpusu dwa rzędy sześciu filarów oddzieliły trzema parami arkad nawę główną od bocznych. Wysokość ośmiobocznych filarów osiągnęła 18 metrów, a pomiędzy nimi, ponad nawą główną, na początku XVI wieku zawieszono późnogotyckie sklepienie sieciowe. Nawy boczne zwieńczone zostały dla odmiany sklepieniami krzyżowo – żebrowymi, a prezbiterium sklepieniem gwiaździstym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor.