Svojšice – zamek

Historia

   Nie wiadomo kiedy zaczęła funkcjonować osada Svojšice, musiało to jednak najpóźniej nastąpić około połowy XIV wieku, wraz z pojawieniem się rycerskiego majątku. Niewielki zamek po raz pierwszy wspomniany został pośrednio w źródłach pisanych w 1365 roku w przydomku Mikeša ze Svojšic. Na początku XV wieku był w posiadaniu Kateřiny ze Svojšic, wdowy po Mikešu, która wyszła ponownie za mąż za Václava Ruthara z Malešova. Następnie miejscowy majątek należał do ich synów Petra i Mikuláša ze Svojšic oraz ich potomków, a po połowie XVI wieku do ich dalszych krewnych, rodziny Gerštorfów. Posiadali oni Svojšice do 1623 roku, do czasu kiedy w trakcie wojny trzydziestoletniej zamek został spalony i porzucony, a majątek sprzedany Kryštofowi Šimonovi z Thunu. Na początku XIX wieku przeprowadzono częściowe naprawy murów zamku, nie były one jednak poprzedzone badaniami. Kolejne prace zabezpieczające prowadzono w latach 1940-1941, w 1948 i w 1959-1960.

Architektura

   Zamek usytuowano w północnej części wsi, na lewym brzegu potoku Zlatotok. Założenie składało się z piętrowego, podpiwniczonego budynku o wieżowym charakterze oraz przyległej, prostokątnej w planie zabudowy zajmującej obszar o wymiarach około 16 x 10 metrów. Piwnice głównego budynku zwieńczono sklepieniami kolebkowymi.

Stan obecny

   Obecnie zamek zachowany jest w postaci trwałej ruiny, wysokością sięgającej w najwyższych miejscach do około 8 metrów. Wstęp na jej teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 3, Praha 2005.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.