Svojšice – zamek

Historia

   Niewielki zamek po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1365 roku jako własność Mikeša ze Svojšic. Na początku XV wieku był w posiadaniu Anny, wdowy po Mikešu, która wyszła ponownie za mąż za Václava Ruthara z Malešova. Następnie zamek należał do ich synów Petra i Mikuláša ze Svojšic, a na początku XVI wieku do rodziny Gerštorfów. Posiadali oni Svojšice przez ponad sto lat, do czasu kiedy w trakcie wojny trzydziestoletniej zamek został spalony i porzucony.

Architektura

   Zamek usytuowano we wschodniej części wsi, na lewym brzegu potoku Zlatotok. Założenie składało się z piętrowego, podpiwniczonego budynku o wieżowym charakterze oraz przyległej zabudowy zajmującej obszar o wymiarach około 16 x 10 metrów. Piwnice głównego budynku zwieńczono sklepieniami kolebkowymi.

Stan obecny

   Obecnie zamek zachowany jest w postaci trwałej ruiny, wysokością sięgającej w najwyższych miejscach do około 8 metrów. Wstęp na jej teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Svojšice.