Svojkov – zamek

Historia

   Nie ma pewności kiedy zamek Svojkov został wzniesiony. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z 1371 roku, kiedy to w źródłach pojawił się niejaki Ješek ze Svojkova. Niedługo potem nabył go Henslín z Chlumu, jeden z manów możnych panów z Dubé. Jego syn, Jan Kepka z Chlumu, zapisał się w historii jako członek delegacji udającej się z mistrzem Janem Husem na sobór do Konstancji. Po wybuchu rewolucji zamek należał do niego jeszcze 1416 roku, a jego potomkowie mieszkali tam przez kolejne 30 lat. W latach 40-tych XV wieku na zamku siedział rycerz Mikeš Pancíř ze Smojna, plądrujący okoliczne przygraniczne tereny. Z tego powodu w 1445 roku wyprawiła się na niego zbrojna wyprawa z miast łużyckich i z rejonu Litoměřyc. W późniejszych latach zamek został odnowiony przez nowych właścicieli, pochodzących z drobnej szlachty rycerzy z Kačic, piszących się Kapounowie ze Svojkova. W 1590 roku Bedřich z Rodovic rozebrał wszystkie drewniane części zamku, który został całkowicie opuszczony.

Architektura

   Zamek został zbudowany na masywnym bloku piaskowca, usytuowanym na około 20-metrowej wysokości wzgórzu. Po zachodniej stronie przestrzenie pomiędzy głównym, podłużnym blokiem a mniejszymi skałami wypełniono kamiennymi murami, które utworzyły niewielki dziedziniec, pierwotnie zapewne zastawiony drewnianą zabudową. W głównym bloku piaskowca, a także w mniejszej skale po stronie północno – zachodniej wykuto szereg pomieszczeń, tworzących łącznie aż trzy poziomy użytkowe. Łączące je schody poprowadzono od strony dziedzińca, wzdłuż ścian, przy których nadwieszono także kilka drewnianych ganków. Wiadomo, iż na terenie zamku znajdowało się przynajmniej jedno pomieszczenie z drewnianą okładziną służącą do lepszej akumulacji ciepła, wspomniane w 1590 roku przy okazji wyburzania.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego z zamku przetrwały dwa fragmenty kamiennych murów z których szczególnie dobrze zachował się fragment po stronie północnej z widocznym wąskim otworem okiennym i śladami po mocowaniach belek drewnianego ganku. Gniazda po belkach widoczne są również na piaskowcowych skałach, w których zobaczyć można szereg wykutych pomieszczeń. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.