Švihov – kościół św Idziego

Historia

   Kościół św. Idziego w Švihovowie został wzniesiony pod koniec XII lub na początku XIII wieku. Około 1225 roku został powiększony po stronie południowej, a w latach 50-tych XIV wieku poddany gotyckiej przebudowie. Pierwotnie służył mieszkańcom rycerskiego dworu, który został opuszczony prawdopodobnie na początku XIV wieku, kiedy miejscowe dobra przejął ród panów z Ryžemberka ze Skály. Wznieśli oni nowy, położony bardziej na zachód zamek, na północ od którego wyrosła osada ze swym własnym kościołem. Znaczenie kościoła św. Idziego spadło wówczas, choć był poddawany kolejnym modyfikacjom. W pierwszej połowie XVI wieku dobudowano północną kruchtę, w XVII wieku południową kruchtę, a w XVIII i w XIX stuleciu przeprowadzono renowacje i mniejsze modyfikacje.

Architektura

   Pierwotny kościół składał się z niewielkiej, kwadratowej w planie nawy z apsydą po stronie wschodniej i czworobocznej wieży od zachodu. Przyziemie i piętro wieży przykryte zostało sklepieniem kolebkowym, otwierając się do nawy, gdzie być może drewniana empora stanowiła przedłużenie empory wieżowej. Parter wieży połączono z piętrem schodkami w grubości muru północnego, a w zachodnim murze wieży na poziomie empory umieszczono portal, prowadzący zapewne do zabudowań rycerskiego dworu.
   Około 1225 roku do nawy i wieży od południa przystawiono nietypową dobudówkę z wnętrzem zwieńczonym kolebką. Nie ma pewności co do jej pierwotnego przeznaczenia, być może była to mieszkalna część rycerskiego dworu lub rezydencja miejscowego księdza. W latach 50-tych XIV wieku zburzono apsydę, a na jej miejsce wzniesiono czworoboczne prezbiterium, posiadające wewnątrz sklepienie krzyżowo – żebrowe. Jego oświetlenie zapewniały już gotyckie ostrołukowe okna z maswerkami. Dodatkowo w nawie przebito jedno okno. W pierwszej połowie XVI wieku do nawy od północy przystawiono czworoboczną kruchtę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Švihov, kostel sv. Jiljí.