Svatý Tomáš – kościół św Tomasza

Historia

   Kościół św. Tomasza został wzniesiony w połowie XIV wieku z inicjatywy możnego Petra I z Rožmberka, choć podobno jego zakrystia jest starsza i rzekomo pochodzi z kościoła, który został zbudowany w 1258 roku przez Vítka z Krumlova. Od 1361 roku budowla służyła okolicznej ludności jako świątynia parafialna. W pierwszej połowie XVI stulecia zasklepione zostało prezbiterium. Naprawy budynku przeprowadzano w 1771, 1858 i 1874, kiedy to dobudowana została kruchta. Ostatnie prace renowacyjne miały miejsce w 1991 roku.

Architektura

   Kościół został wzniesiony jako jednonawowa, salowa budowla na planie prostokąta z nieco węższych i minimalnie niższym prezbiterium, zamkniętym od wschodu trójbocznie. Elewacje świątyni przepruto dużymi ostrołukowymi oknami z maswerkami z XVI wieku (poza ścianą północną, zgodnie ze średniowieczną tradycją budowlaną, pozbawioną okien), a chór w odróżnieniu od nawy wzmocniono zewnętrznymi przyporami. Po stronie północnej przy prezbiterium znajduje się nieduża zakrystia ze sklepieniem kolebkowym. W pierwszej połowie XVI wieku wnętrze prezbiterium zwieńczono późnogotyckim sklepieniem sieciowym. Nawa pierwotnie posiadała płaski, drewniany strop.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Svatý Tomáš, kostel sv. Tomáše.