Svatá Kateřina – kościół św Katarzyny

Historia

   Kościół we wsi Svatá Kateřina zbudowany został pod koniec XV wieku na miejscu starszej, drewnianej kaplicy, która według tradycji miała powstać na miejscu krzyża przy którym nauczali w IX wieku Cyryl i Metody. Późnogotycki kościół, pierwotnie noszący wezwanie św. Piotra i Pawła, ufundowany został przez członków możnego rodu Černohorskich z Boskovic.
   W okresie reformacji kościół często przechodził z rąk katolików na protestantów i na odwrót, przez co wielokrotnie był konsekrowany, o czym świadczy szereg czerwonych krzyży konsekracyjnych namalowanych na ścianach. Około połowy XIX wieku podupadłą już budowlę poddano gruntownej renowacji.

Architektura

   Kościół usytuowano na szczycie wzniesienia o wysokich i stromych stokach, które dzięki dodatkowemu wzmocnieniu kamiennym murem, poprowadzonym wzdłuż krawędzi wzgórza, zyskało znaczne walory obronne. Po południowej stronie, w kierunku zwróconym ku wsi, przed kościołem rozłożył się niewielki dziedzińczyk. Droga do niego prowadziła od zachodu po wąskiej szyi i stromym podejściu.
   Świątynia otrzymała jedną nawę na planie prostokąta, węższe i krótkie prezbiterium o wielobocznym zamknięciu po stronie wschodniej oraz niską czworoboczną wieżę po stronie południowej, na styku korpusu i prezbiterium. Otrzymała ona formę murowaną jedynie w dolnych partiach, wyżej wzniesiona została z drewna. Całość budowli poza wieżą wzmocniono przyporami, pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe okna o dwudzielnej formie, wypełnione maswerkami z trójlistną dekoracją. Do środka prowadziły dwa portale: południowy o ostrołucznym ościeżu oraz zachodni, siodłowy, z przeplatającym się laskowaniem. Wnętrze kościoła zwieńczono sklepieniem krzyżowym z żebrami opadającymi na konsole.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 2, Praha 2015.
Strona internetowa hrady.cz, Šebrov – Kateřina.