Strašná Skála – zamek

Historia

   Wieś Čížkov w pobliżu której powstał zamek, po raz pierwszy wymieniona została w źródłach pisanych już w 1146 roku, jako własność klasztoru Plasy. Na początku XIV wieku nabył ją syn Protivy z Rožmitálu, Budivoj, który pisał się z Čížkova i który uważany jest za fundatora zamku. Dalsze losy zamku i wsi są słabo znane, zapewne wróciły one w ręce kościelne i jako zastaw często zmieniały właścicieli. W 1533 roku wieś dzierżył Jan z Vitence, lecz zamek zapewne był już wówczas od dłuższego czasu opuszczony. Znaleziska archeologiczne każą go datować na pierwszą połowę XIV wieku.

Architektura

   Niewielki zamek usytuowano około kilometra na północny – zachód od Čížkova, na podłużnym, skalistym grzbiecie, który otoczono przekopem i ziemnym wałem. Południowa część założenia chroniona była wyższymi i bardziej stromymi skarpami, natomiast przeciwna, północna przechodziła w niewielkie podzamcze (7 x 20 metrów), zamknięte łukiem przekopu i wału od północnego – wschodu. Szerokość fosy dochodziła do około 15 metrów a głębokość około 6 metrów. Wał zapewne wieńczyły drewniane obwarowania w postaci palisady lub częstokołu.
   Wjazd na majdan prowadził prawdopodobnie od północnego – zachodu, po drewnianym moście ponad przekopem do budynku o lekkiej – drewnianej lub szachulcowej konstrukcji i wymiarach 7 x 5 metrów. Budynek ten pełnił także funkcję gospodarczą, o czym świadczą znaleziska wytworów kowalskich, żużla żelaznego i różnych odłamków. Nad dziedzińcem górowały dwie czworoboczne wieże, usytuowane na szczycie grzbietu, oddzielone od siebie rozpadliną, wyciosaną w skale na szerokość pięciu i głębokość trzech metrów. Można założyć, iż były połączone ze sobą nadwieszaną kładką. Wschodnia wieża (czy też budynek) miała kształt prostokąta i raczej funkcję obronną, a druga, zachodnia prawdopodobnie była krótsza ale i wyższa. Być może pełniła rolę głównej wieży mieszkalnej. Stała w najwyższym punkcie terenu, zaraz naprzeciwko bramny wjazdowej. Ponadto w niedalekiej odległości od bramy stał w zachodniej części grzbietu jeszcze jeden budynek (7 x 7 metrów). Jego cokół był murowany, grubości 1,2 – 1,5 metra, a powyżej ściany prawdopodobnie drewniane.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Na gęsto porośniętym terenie widoczne są jedynie ślady po dawnym przekopie i doły w ziemi świadczące o niegdysiejszej zabudowie. Wstąp na ich teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t. IV, Praha 1985.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Strašná Skála.