Strání – zamek

Historia

   Zamek pojawił się w źródłach pisanych stosunkowo późno, gdyż dopiero w 1353 roku, kiedy to pisali się z niego bracia Ctibor i Pavel. Już w 1359 roku Strání wymieniono jako miasteczko, które wraz z zamkiem wspomniani bracia zapisali Frankovi i Petrovi z Kunovic. Po niedługim okresie, w 1368 roku zamek dzierżył Chotěbor, syn Miloty ze Strání, podczas gdy Ctibor miał swą siedzibę w Lipovie. Na początku XV wieku zamek z powodu braku dziedziców przypadł prawem kaduka królowi Zygmuntowi Luksemburczykowi, a ten w 1423 roku oddał go w zastaw nieznanej osobie, prawdopodobnie z rodu Šternberków. W 1447 roku Zdeněk Konopišťský ze Šternberku zapisał miejscowe dobra wraz z opuszczonym już zamkiem Mikulášowi z Vojslavic. Budowla prawdopodobnie została spustoszona w trakcie wojen husyckich. Ponieważ siedziba Mikuláša w Veselí była daleko, odbudował on zamek w Strání, lecz w nieznanych bliżej okolicznościach utracił go na rzecz Jana Labuta z Křína. Wiadomo, iż w 1480 roku usiłował go odzyskać od nielegalnego posiadacza. W 1502 roku Strání była już w rękach Jana z Kunovic, który połączył ją z dobrami ostrožskimi. Gdy zamek utracił bazę majątkową, stracił na znaczeniu i został wkrótce opuszczony.

Architektura

   Zamek usytuowano na niewielkim wzniesieniu o kształcie w planie kwadratu o boku 31 metrów. Otoczono go suchą fosą o szerokości około 15 – 25 metrów oraz ziemnym wałem, oddzielającymi rdzeń warowni od podzamcza. To ostatnie miało zmienną szerokość od 10 przez 23 do 13 metrów. Korona wału była na tyle szeroka, iż mogła pomieścić dodatkowe drewniane obwarowania w postaci palisady lub częstokołu oraz chodnik dla obrońców. Zabudowa zamku górnego składała się z trzech lub czterech budynków z których przynajmniej jeden mógł mieć charakter wieży. Łączyły je ze sobą krótkie odcinki murów obronnych.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do dnia dzisiejszego. Widoczny jest jedynie położony w okolicy cmentarza i kościoła niewysoki pagórek oraz pozostałości dawnych obwałowań i fosy. Wstęp na ich teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.