Štěpkov – rotunda św Wacława

Historia

   Rotunda św. Wacława w Štěpkovie została wzniesiona na przełomie XII i XIII wieku. Niestety w okresie nowożytnym została przebudowana w stylistyce barokowej, co wiązało się z przekształceniem większości okien, przebiciem nowego portalu wejściowego i zwieńczeniem budowli nowym hełmem.

Architektura

   Budowla składa się z wysokiej cylindrycznej nawy i dużo niższej półokrągłej apsydy po stronie wschodniej. Pierwotne wejście do niej znajdowało się po stronie południowej, tam też widoczny jest jeden z oryginalnych, rozglifionych otworów okiennych. Wnętrze oprócz sakralnego przyziemia otrzymało również górną kondygnację w formie poddasza, być może o przeznaczeniu obronnym lub schronieniowym. Dostępne było ono schodami umieszczonymi w grubości muru północnego i oświetlane małym oknem od zachodu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa stepkov.cz, Rotunda.

Strona internetowa wikipedia.org, Rotunda svatého Václava (Štěpkov).